Символите на БКП

bkp-simvol-10i

За своите символи комунистите не са питали нито един буржоазен парламент, нито са се безпокоели от тяхната „забрана“( ха-ха!)!
Символи изведени в борбата на пролетариата срещу буржоазията и капитализма, като символи на тази борба, няма как да не бъдат мразени и забранявани от антагонизма на капитала! И едно от победоносните значения на тези символи е, че предизвиквайки негативните реакции на капитала към тях, те играят още по-значима роля в организационните способности на пролетариата, комуто принадлежат!

Син пролетарски

Tags: ,