ПОСТОЯННОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА К Н Д Р В О О Н ПУБЛИКУВА ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

 kndr-oon

  Във връзка с принудителното изнасяне и обсъждане „ въпроса за правата на човека” в Корея от СС на ООН, постоянното представителство на КНДР публикува информационно съобщение.

САЩ и враждебните сили през тази година отново изнесоха и обсъдиха нашия „въпрос за липса на права на човека” в СС на ООН – това действие, цели да не се обръща внимание на Устава на ООН, на международните закони и да застане срещу волята на болшинството държави-участнички в ООН.

СС на ООН, отхвърляйки основното си предназначение за подкрепа на мира и сигурността, независимо от протестите на не малка част от членовете на страните от СС форсираха обсъждането на нашия „въпрос за човека”. Това е свидетелство, че СС се е превърнал в инструмент на САЩ, намалява доверието на международната общност по отношение на него и подчертава само злободневността на реформите му.

Ако САЩ и враждебните сили смятат, че могат макар и съвсем малко да ни навредят с обсъждането на „въпроса с правата на човека” в СС на ООН, то това ще бъде несбъднат сън.

В информационното съобщение е отбелязано, че Републиката изобщо няма да се изплаши от такава калпава игричка, и заклеймява, и решително осъжда днешното събиране, и предсмъртното беснеене на враждебните сили, които претърпяха поражение във военно-политическата конфронтация с нашата Република, която достойно издигна статуса си на ядрена държава.

Беше подчертано също, че корейският народ все повече ще укрепва и развива социализма с наше лице, служещ на интересите на народните маси, и издигнал достойнството на човека до най-високо равнище.

ЦТАК                       превод Милчо Александров

Tags: ,