ДЕЛОТО НА ЛЕНИН ЩЕ ЖИВЕЕ ВЪВ ВЕКОВЕТЕ!

lenin-jpg-2

Всеки може да има своя оценка за живота и делото на Ленин и за събитията, тясно свързани с него, но всички тези оценки в края на краищата се свеждат до две: Първо, Ленин е велика личност и второ, неговите идеи са живели, живеят и ще живеят във вековете. Ситуацията, която се създаде днес в постсъветското пространство, не е крах на комунизма, комунизмът не е остаряла идея, която не работи. Тази ситуация се създаде основно поради това, че от средата на 50-те години, след смъртта на Сталин, много „партийни работници”, а по същество врагове и предатели, даже и не мислеха да изучават Ленин. Вместо диктатура на пролетариата вече имахме диктатура на номенклатурата, диктатура на апарата, който изобщо не възпитаваше редовите комунисти в ленински дух. Тази номенклатура постоянно говореше за Ленин, цитираше го, но това беше само маска, под която се прикриваха кариеризъм, опортюнизъм и либерализъм, които разлагаха умовете на партийната членска маса. Така постепенно всичко, което беше построено благодарение на лениновата мисъл и след това доработено от Сталин, се омаловажаваше и отричаше. Под предлог за завръщане към ленинизма в теорията и практиката Хрушчовската клика подмолно започна да въвежда капиталистически елементи както в икономиката на СССР, което всъщност беше циничен акт на предателство, така и в идеологията, прикривайки се с „ленинска свежест на мисълта”. По повод на тези събития в СССР и КПСС, Мао Дзе-дун написа: „На власт в СССР след 1953 г. дойдоха националисти и кариеристи-рушветчии, поддържани от Кремъл. Когато настъпи подходящ момент, те ще хвърлят маските, ще захвърлят партийните билети и открито ще вършат своите мерзости като феодали….” Тези думи на Мао се оказаха пророчески. Народилата се буржоазия завзе властта в КПСС и през 1991 г. разруши Съветския Съюз. Но това не значи, че всичко е загубено и че да се борим за лениновите истини сега, в 21-ви век е безсмислено.  Не,напротив, това е актуално и даже по-актуално от преди. Както утвърждава диалектиката, науката за разбирането на света, която много добре познаваше Ленин, историята се движи по възходяща спирала, което значи, че събитията, на които ще станем свидетели в нашата епоха ще се отразят на нашия живот от по-високо качество и ние трябва да направим всичко за да постигнем нашите цели. Ленин винаги е твърдял, че марксизмът не е догма, а е ръководство за действие. Будят недоумение брътвежите на някои ултралеви за световна революция. Лениновото учение за социалистическата революция гласи, че тя ще се извърши в най-слабото звено на империализма, че е възможна победата на социализма в една отделно взета страна, че по силата на развитието на революцията все повече и повече страни ще се откъснат от лагера на капитализма и ще преминат в лагера на социализма. Възраждането на социалистическата ни Родина – това е сега нашата основна задача. И не бива да се мотаем, а грамотно да избираме методите на борбата, стриктно придържайки се към  учението на Ленин, което е продължение на учението на Маркс и Енгелс, творческо развитие на основата на анализа на конкретната обстановка. „Величието на Ленин, като продължител на делото на Маркс и Енгелс, се състои в това, че той  никога не е робувал на буквите в марксизма. В своите изследвания той винаги се е ръководел от указанията на Маркс, постоянно подчертавайки, че марксизмът не е догма, а ръководство за действие.” /Й.Сталин „За социалдемократическия уклон в нашата партия.”

Лениновата формула за победа е „Конкретен анализ на конкретната обстановка”. Благодарение на тази формула Ленин можа правилно да оцени събитията в навечерието и началото на 20-ти век, направи правилни изводи и взе правилните решения. Така например, за разлика от много свои съратници, той видя възможност и необходимост от построяването на социализма в една отделно взета страна като опорна точка на световната революция, без която  всички социалистически завоевания биха били загубени още на началния етап от развитието на младата съветска република.

Ние, комунистите, сме длъжни да изучаваме Ленин така, както ни е заръчал неговият най-близък другар и съратник – Й.В. Сталин: „Трябва да изучаваме Ленин не по отделни цитати, а по същество, сериозно и задълбочено…” Направим ли това, ние разбираме, че вождът и учителят на световния пролетариат, основателят на ВКП/б/, създателят на първата в света държава на работниците и селяните – СССР, революционерът Владимир Илич Ленин няма равен измежду световните гении. И сега, 93 години след края на неговия земен път, той е по-жив от живите, защото неговите мисли и идеи, заложени преди един век и повече, продължават да живеят и се развиват. Колкото и да го ругае световната буржоазия, колкото и да го хулят троцкисти, ревизионисти, опортюнисти и цялата останала паплач, Ленин е жив! В борбата за нашите права, в работата и труда на честните пролетарии, в критиката към властите, в партийната самокритика, в изучаването на марксизма, в обсъжданията, в горещите спорове, в събранията и митингите, в пламенните речи и в сърцата на най-добрите синове на пролетарската класа, Ленин е жив! И наша задача е – със своите дела, със своя пример да покажем на буржоазията, че той е тук и отново ни води към победата на новата Социалистическа революция!

РД

Tags: