СБОГУВАНЕ С КИМ ЧЕН ИР КНДР

23.12.2011 г.

 До всички членове на партията, военнослужещите от Народната Армия и целия народ

  Централният Комитет на Трудовата партия на Корея, Централния военен комитет на Трудовата партия на Корея, Държавния Комитет на Отбраната, Президиума на Върховното Народно Събрание и Министерския съвет на Корейската Народно-Демократична Република с чувство на дълбока скръб съобщава на всички партийни членове, военослужещи от Народната Армия, на целия народ, че Генералния секретар на Трудовата партия на Корея, Председателя на Държавния Комитет на Отбраната на КНДР и Върховен Главнокомандуващ Корейската Народна Армия, великия ръководител на страната другаря Ким Чен Ир на път за служебна инспекция внезапно почина  в 8 часа и 30 минути на 17 декември 2011 г. 100 години от чучхе.

Съвсем не навреме си замина от нас великият другар Ким Чен Ир, който посвети целия си живот в борбата за продължаване и победоносното постигане на революционното дело на чучхе и непрестанно, ден и нощ, извършваше енергична дейност в името на повишаването на могъществото и богатството, процъфтяването на социалистическата Родина, за щастието на народа, за обединението на страната и за постигането на самостоятелно развитие на всички страни по света.

В историческият момент, когато за осъществяване делото по изграждането на могъща и процъфтяваща социалистическа държава се откри преломна ситуация и нашата революция тържествува на всякъде, преодолявайки всички и всякакви трудности и изпитания, внезапно почина великия ръководител на нашата партия, на нашия народ другаря Ким Чен Ир. Това е голяма загуба за нашата партия, за нашата революция, много голяма скръб за нашия народ, за всички наши съотечественици.

Другарят Ким Чен Ир се роди като партизански син в подножието на планината Пекту, свещенна гора на революцията, стана велик революционер. Той, дълги години водеше нашата партия, армия и народ, неизброими са  безсмъртните му заслуги пред Родината и народа, пред времето и историята.

Великият ръководител на КНДР другарят Ким Чен Ир, до съвършенство овладял високото равнище и всички качества на велик човек, беше водещ мислител и теоретик, важен политически деец в света, най-прославения пълководец в епохата сонгун, който с дълбоките си идейно-теоретични знания и безпримерно изкуство в ръководството, водеше революцията и строителството на социализма от победа към победа; той беше несравним патриот, любим баща на народа – целият му изминат път в революционната борба е пропит с гореща любов към Родината  и народа си, с високия си дух самоотвержено служеше на тяхното дело.

Другарят Ким Чен Ир виждаше мисията на живота си в предаване от поколение на поколение и да доведе до край щафетата на революционното дело на чучхе, започнато от великия вожд другаря Ким Ир Сен. Той, като негов най-близък другар, най-верния съратник на вожда-баща, с енергията си издигаше напред делото на революцията и строителството на социализма съобразно с неговите идеи и планове.

Великият ръководител на КНДР другарят Ким Чен Ир със своят светъл, проницателен ум и непоклатима идейно-теоретическа дейност всестранно задълбочи и разви създаденото от своя родител и вожд безсмъртните идеи чучхе с идеите сонгун, прославил ги като ръководна идеология на епохата за самостоятелност, твърдо защитавайки пълната чистота на революционните традиции на Пекту, наследявайки и развивайки ги, като самият той запази сигурността и стабилността на артериите на корейската революция.

Другарят Ким Чен Ир, геният на революцията и строителството на новото общество, с високо издигнатото от него знаме за преобразуването на цялото общество върху основата на идеите чучхе, укрепи и разви нашата партия, армия и държава, като партия, армия и държава на другаря Ким Ир Сен, извел достоинството на нацията и държавната мощ на най-високото равнище и откри грандиозния период, невиждан в петхилядната история, на бурен рзцвет и процъфтяване.

Другарят Ким Чен Ир, ярко въплъщаващ в себе си чувството на революционен морален дълг, създаде велик образец за осъществяване на невиждан в историята на политиката на човечеството дело на безсмъртен вожд, за да може скъпото име на великия вожд, неговият безсмъртен революционен живот и непомръкващи заслуги да сияят во веки веков заедно с вечната история на Корея – страната на чучхе.

Другарят Ким Чен Ир – гигантският майстор на политиката и изключителен пълководец – в обстановка на събарянето на социалистическите системи, които доведоха до големи национални трагедии, на гнусни нападки на коалиционните сили на империализма, целящи задушаването на  КНДР, както и жестоките стихийни бедствия, съумя посредством силата на политиката сонгун с чест да отстои завоеванията на социализма, това безценно наследство оставено ни от нашия вожд, превърна нашата родина в нерушима идейно-политическа държава, в която има единодушие и сплотеност на цялото общество, страна-притежаваща ядрено оръжие, непобедима военна държава, върху която никакъв враг не би се осмелил да вдигне ръка.

Великият ръководител на КНДР другарят Ким Чен Ир, верен на заветите на нашия вожд, начерта грандиозен проект за изграждането на могъща и процъфтяваща държава и стоеше на кормилото на общонародното генерално постъпателно шествие за неговата реализация, за да може в цялата страна да се разгори силния пламък на великия революционен подем и на всички фронтове в строителството на социализма, за да се извърши големият прогрес на гигантския полет.

Другарят Ким Чен Ир, бащата на корейската нация и факелът за обединението на Родината, с желязна воля за осъществяване на заветите на великия вожд за обединение на Родината, поведе всички наши съотечественици по пътя на самостоятелността и голямата национална консолидация, отвори епохата за обединение 15 юни – периодът за реализиране на идеала „ с общите сили на нашата нация”.

Другарят Ким Чен Ир, великият страж на социализма и справедливостта, високо държеше знамето на антиимпериализма и самостоятелността, разгърна енергична външнополитическа дейност в името и тържеството на делото за социализъм, в името на мира и стабилността на Земята, дружбата и сплотеността на народите, като по този начин необичайно покачи международния престиж и авторитет на нашата страна, внесе незамръкващ принос в делото за осъществяване на самостоятелност на всички страни по света.

През целият период на своето продължително ръководене делото на революцията великият ръководител на КНДР другаря Ким Чен Ир повече от всичко пазеше, обичаше народа, винаги делеше с него мъката и радостта, вложи цялата си душа, неукротимата си енергия в делото по строителството на могъща и процъфтяваща държава, за подобряване благосъстоянието на населението.

За това, извършвайки поредното си много интензивно инспектиращо пътуване, като форсиращ марш, той, пренатоварен духовно и физически изтощен, почина във вагона на влака.

Целият живот на другаря Ким Чен Ир беше  много славен живот  на велик революционер – този, който високо държеше червеното знаме на революцията, с желязната си воля и свръхчовешка енергия прокара суровият, никога не прокарван път. Това беше живот на несравним патриот, дал всичко от себе си за Родината и народа.

Великият ръководител на КНДР другарят Ким Чен Ир, почина с голямото прискърбие на народа, без да види денят на победата на делото по изграждането на могъщата и процъфтяващата държава, денят на обединение на Родината, приключването на революционното дело чучхе, което толкова много очакваше. Но той положи якият военно-политически фундамент за енергичното придвижване напред делото на нашата революция от поколение на поколение, създаде сигурна база за вечно процъфтяване на нашата Родина и нашата нация.

Днес на кормилото на нашата революция застава другарят Ким Чен н – велик продължител на революционното дело на чучхе, забележителен ръководител на нашата партия, армия и народа.

Ръководството на другарят Ким Чен Ын е решаваща гаранция за достойното продължение на победоносното извършване на революционното дело на чучхе от поколение на поколение, което беше започнато от великия вожд другаря Ким Ир Сен и което водеше към победа великия ръководител Ким Чен Ир.

Ние имаме непобедима могъща пектунска революционна армия, в авангарда на делото се намира партията, налице е голяма сплотеност между армията и народа, здраво хванати около партията, налице е най-превъзходния социалистически строй по наш образец, служещ на интересите на народните маси, и здрава основа за самостоятелна национална икономика.

Ние, водени от другарят Ким Чен Ын, сме длъжни да превърнем скръбта в сила и смелост, да преодолеем сегашните трудности и настойчиво да се борим за новата, велика победа на революционното дело на чучхе.

Нашата армия, нашият народ с абсолютно непоколебимо чувство на морален дълг навеки и дълбоко ще почитат великия ръководител на КНДР другаря Ким Чен Ир, ще останат верни на заветите на другаря Ким Чен Ир, няма да правят отстъпки нито на йота и няма да се отклоняват от пътя на революцията чучхе, революцията сонгун, с решителност ще пазят, ще защитават, ще прославят во веки веков неговите непомръкващи революционни заслуги.

Всички членове на партията, военнослужещи от Народната Армия, целият народ трябва да бъде верен на ръководството на уважаемият другар Ким Чен Ын, твърдо да защитават и още повече да укрепват като монолит, единодушието и сплотеността между партията,армията и народа.

Наш дълг е да издигнем още по-високо знамето на сонгун, изцяло да укрепваме военното могъщество на страната за сигурна защита на нашия социалистически строй и завоеванията на революцията, да разпалваме още по-силно по цялата страна пламъкът на индустриалната революция на новия век, пламъкът запален в провинция Южен Хамген, за да се извърши решаващ прелом в строителството на икономическата държава и да се подобри благосъстоянието на населението.

Ние, последователно изпълнявайки трите харти за обединение на Родината и Съвместната декларация на Севера и Юга, непременно ще успеем да постигнем самостоятелно обединение на родината сплотени от усилията на цялата нация.

Нашата партия, нашият народ, ръководейки се от идеалите за самостоятелност, мир и дружба, ще укрепват дружбата и сплотеността на народите от различни страни по света, активно борещи се за създаване на нов, спокоен свят със самостоятелна ориентация, освободен от господството на размирици, агресии и войни.

Нашият път на революцията е труден, сегашната ситуация е сурова. Но няма на света такава сила, която би могла да спре революционното шествие на нашата партия, нашата армия и на нашия народ, вървящ напред под мъдрото ръководство на великия другар Ким Чен Ын!

Макар сърцето на великият ръководител на страната Ким Чен Ир да престана да бие, великото му име, любимия образ на уважавания Пълководец вечно ще се запази в сърцата на нашите воини, на нашия народ, святата летопис на революционната му дейност на Пълководец, неговите непомръкващи революционни заслуги ще сияят в историята на Родината во веки веков!

  Централен Комитет на Трудовата партия на Корея,

  Централен военен комитет на Трудовата партия на Корея’

  Държавен Комитет на Отбраната на КНДР,

  Президиум на Върховното Народно Събрание на КНДР,

  Кабинета на Министрите на КНДР

Tags: , ,