ЧЕСТИТА НОВА 2013 ГОДИНА

Редакцията на вестник Комунистическа правда пожелава на всички трудови хора здраве, година на висока политическа активност, организираност, храброст, висококласово съзнание, да укрепват редовете на славната БКП, която няма никакво намерение да свива знамената на победата, да изградят един мощен и силен профсъюз пред който да настръхва косата на всеки буржоа, да вземат властта и да устроят живота си заможен, спокоен от престъпници, високо производителен, надежно защитен от външни посегателства, с безпроблемно и качествено здравеопазване, с богата култура и много щастие.

Tags: