Честита 2015 година, драги другари!

Другари, приятели и помощници в борбата срещу жестокия, неморален капитализъм в страната ни и по света, желаем ви добро здраве, лично щастие, осъществяване на плановете ви, успех в нашата трудна напрегната борба за победата на бъдещата социалистическа революция, за щастливо бъдеще на идните поколения; за свят без войни, за успех на усилията за проспериращо отечество, където човек за човека ще бъде брат и другар, ще бъде господар на своята съдба, достоен представител на нацията си с културата си, където никой няма да търпи лишения.

Нека да предотвратим въвеждането на икономически „реформи”, които опустошават страната ни без работеща икономика и вдигнати до небето цени в услуга на добри „демократични” съюзници. Да изискваме от овластените да бъдат патриоти и да не задълбочават разделянето на бедни и богати.

Централният комитет на Българската комунистическа партия ще се бори Новата 2015 година да стане година на големи положителни промени по пътя на достигане великата идея на човечеството – унищожаване на робството на наемния труд и освобождаване личността от властта на парите, по пътя към свобода, щастие и дружба на народите по цялата земя!

Tags: