АКО АРМИЯТА Е С НАРОДА

 cervena-armija

В предреволюционните години на страната на протестиращия пролетариат и неговите съюзници често стояха работниците и селяните във войнишки шинели и матроски якета – войници и матроси от царската армия.

Болшевишката партия разбираше значението за участието на „човека с пушка” във вземането на властта от работническата класа, също така хора от народа и/или добре разбиращи интересите на обикновения народ работеха във войнишките казарми, в окопите, на корабите. Войниците и матросите виждаха в болшевишките агитатори свои, съчувстващи на тяхната съдба хора и им се доверяваха. В съвместната борба това доверие расте и укрепва. И в решителния момент през Октомври значителна част от войниците и матросите застава на страната на пролетариата, тоест партията е имала възможност да се опре на достатъчно големи въоръжени сили.

Огромна е ролята на Балтийския флот още през Февруарската, а след това и в Октомврийската революция, в отстояването и завладяването на властта в първите години след революцията.

С победата на Февруарската революция в страната се създава нова политическа ситуация.

По този начин, след излизането на болшевишките организации от нелегалност помага за широкото разгръщане на болшевишката работа сред моряците. В първите дни на Февруарската революция в Петроград и Кронщад са създадени първите легални болшевишки организации; а през март-април 1917 година те се появяват в Хелсингфорс, Ревел, Севастопол, Одеса, Николаев, Новорусийск, Архангелск, Владивосток, Хабаровск, Баку и в други пристанища и бази, където са дислоцирани основните съединения и части на флота. Създават се големи партийни организации в много линейни кораби на Балтийския флот.

В помощ и укрепване на болшевишките организации във флота комитетите на РСДРП(б) изпращат там опитни партийни работници, организира се системно снабдяване на корабите и базите с болшевишки вестници, листовки и друга патриотична литература.

В корабите и в частите започват да се създават революционни организации – войнишки и матроски комитети, които разгръщат борба за демократизиране на флота. Те искат на матросите да им се дадат граждански права, за участие на целия личен състав в обществения живот, преразглеждане на царските закони и устави на морската служба, уволняване на командири които не са се ползвали от доверието им.

В момента през  Октомври Балтийският флот, преминал на страната на болшевиките, наброява 80 000 матроси и около 700 бойни и спомагателни кораби.

В революционните събития на 24-25 октомври 1917 година в Петроград не малка роля изиграват войниците от Кексхолмския полк и революционните моряци. Именно те завземат Главната поща. В 2 часа през нощта първа рота на 6-ти запасен сапьорен батальон овладява Николаевската (Московската) железопътна гара. Отрядът на Червената гвардия завзема Централната електроцентрала. Около 6 часа сутринта моряци от гвардейския флотски екипаж завладяват Държавната банка. В 7 часа сутринта войниците от Кексхолмския полк завземат Централната телефонна станция. В 8 часа червеногвардейците от Московския и Нарвския райони завладяват Варшавската гара. През нощта крайцерът „Аврора”  застава под Николаевския мост (мост на лейтенант Шмид), а корабът „Амур” – край Адмиралтейска крайбрежна. На разсъмване, столицата е в ръцете на въстаниците…

Ако въстанието в Петроград е било почти безкръвно, то смяната на властта в Москва е била с големи жертви. Но и тук работниците от столицата съществено помагат на пристигналите от Петроград моряци от Балтийския флот. Тази подкрепа изиграва грамадно значение за установяването на съветската власт и в другите области на Русия.

При това войниците и матросите завоюват и защитават Съветската власт рамо до рамо с организираната нова сила на революцията – Червената гвардия на въоръжените работници и селяни, влвзли в решителен бой за своя, родна власт.

Едва в края на ноември 1917 година за защита на социалистическата революция се поставя задача в най-кратък срок да се създаде армия от нов тип. На 28 януари 1918 година Совнаркомът приема „Декрет за Червената Армия”. На 11 февруари излиза Декрет за организиране на Работническо-селски Червен Флот.

Решението е навременно. Понеже, нарушавайки сключеното примирие със Съветска Русия, германските и австро-унгарските войски преминават в настъпление на 18 февруари 1918 година на широк фронт от Балтика до Карпатите. Те хвърлят в сражението 59 елитни, добре въоръжени дивизии, интервентите бързо се промъкват към Петроград и в дълбочина на Белорусия и Украйна. На 21 февруари се публикува декрет-призив на Съветското правителство „Социалистическото Отечество е в опастност!”, в което работниците и селяните се призовават да защитят завоеванията на свободата.

С ускорени темпове върви формирането на воинските полкове и дивизии на Червената Армия. В столицата за отхвърляне на врага на 22-23 февруари са мобилизирани около 60 000 човека, от тях 20 000 веднага са изпратени на фронта.

В Москва в Червената Армия се записват около 20 000 човека. Още тогава, на 22-23 февруари 1918 година, край Псков и Нарва, в Белорусия и в Украйна се водят насрещни боеве на току що сформираните части на Червената Армия с кайзеровите окупатори. Край Псков се сражават: Първи и Втори червеноармейски полкове, Първи Ревелски Червен Естонски полк, Шести Тукумски, Пети, Седми и Осми Латишки полкове, Московски и Трети стрелкови резервни революционни полкове, отряда на Псковските червеноармейци и войници от железопътните войски.

Денят 23 февруари 1918 година, когато Червената Армия успява да отблъсне окупантите край Псков и Нарва и не пропуска врага към столицата, започва да се отбелязва от Съветския народ, като ден на раждането на Червената Армия.

От казаното желая да отбележа два поучителни момента:

Първо – още по време на царската армия войниците и матросите, които са разбирали интересите на борещите се работници, подкрепят пролетарската революция. Това тяхно естествено състояние подсилва общите класови интереси на работниците и селяните и техните деца във войнишки шинели – в голяма степен обуславя победата на Октомври.

Второ – болшевиките придават огромно значение за установяването на тази толкова необходима връзка, отделят не малко внимание за водене на агитационно-пропагандистка работа сред войниците и матросите.

Създадените в разгара на боевете за Съветска власт Червена Армия и Червен Флот, плът от плътта на трудовия народ, живееха с неговите интереси, бяха негова сигурна защита, винаги ползващи се от любовта, загрижеността и благодарността на страната и съумяха да покажат великия си пример на преданност и мъжество през 1941-45 години, защитавайки от фашизма не само Съветската страна, но и цялата Планета.

в-к Мысль,№2 2017г.                                превод Милчо Александров

Tags: