Гръцкото председателство на ЕС

антинародни приоритети и дезориентация

Гръцкото правителство тръби с фанфари по случай гръцкото председателство на ЕС, което започна на 1 януари 2014 год. Цялото съдържание на обсъжданията, които се водят от буржоазните средства за масова информация и от партиите на буржоазното управление около гръцкото председателство на ЕС, потвърждава това, че то ще бъде използвано за дезориентиране на народното съзнание, за отклоняване на народа от истинската причина на проблемите и реалния изход. Възпроизвежда се вълна от публикации за това, „ще успее ли Гърция в председателството на ЕС“, в същото време в което правителството заявява, че „нашият глас ще бъде чут, тъй като гръцкият народ понася жертви“.
А също и „лявата“ опозиционна партия – СИРИЗА подпомага дезориентацията, изразявайки обезпокоеност по повод това, ще може ли правителството да използва председателството, за да „реши важните проблеми, засягащи народа“, и „засягащи съществуването на самия ЕС“. СИРИЗА, с помощта на така наречената Партия на Европейските Леви, се опитва да убеди гръцкия народ в това, че ЕС може да се превърне от вредна „гъсеница“ в безобидна „пеперуда“, от „вълк“ в „овца“, достатъчно е само да избере „левия“ лидер на поста председател на Европейската комисия.
Самият живот доказа, че ЕС като междудържавен капиталистически съюз не може да бъде променен в „пронароден“ нито „отгоре“, нито „отвътре“. Така, действителността показва, че приоритетите на гръцкото председателство не засягат проблемите на трудещите се, тъй като целта, на която служи ЕС – това е защитата на интересите на европейските монополи. Става дума за антинародните цели на вълчия съюз, който от 1 януари 2014 година пристъпи към инспекция на страните за реализиране на антинародните мерки, нарушаващи интересите на народите.
„Развитието“, което ЕС, правителството, а също и СИРИЗА смятат за водещ приоритет, във всички варианти е капиталистическо развитие, което ще бъде реализирано върху руините на правата на трудещите се. Така нареченото задълбочаване на Икономическия и валутния съюз означава още по-голям задушаващ контрол за реализиране на всички антинародни споразумения в ЕС. В неговите рамки, гръцкото председателство ще провежда преговорите за банковия съюз, който ще засили концентрацията и централизацията на финансовия капитал, на монополите, което ще бъде съпроводено с антинародни мерки и заплахи за приноса на трудещите се.
Приоритети на гръцкото председателство са засилването на репресиите срещу мигрантите в съчетание с „насърчаването на легалната миграция и мобилността“, т.е. с обезпечаване на евтина работна сила, от която се нуждаят монополите на ЕС. Целта на прокарването през първата половина на 2014 год. на „Морската политика на ЕС“ в областта на енергетиката и транспорта, отразява опитите на гръцката буржоазия да превърне Гърция в енергиен и транспортен възел на своите интереси, в същото време, когато работниците светят като „галеони“ от тип COSCO.
Едновременно с всичко гореизброено, полугодието на гръцкото председателство ще съвпадне с управлението на взаимоотношенията на ЕС с другите империалистически центрове (напр.: преговорите между ЕС и САЩ по договора за „свободна търговия“), в условията на изостряне на кризата и засилване на междуимпериалистическата конкуренция вътре в ЕС и извън неговите предели, както ясно показа намесата на САЩ вътре в ЕС, с използването на противоречието „Север-Юг“, а също и в борбата между ЕС и Русия в случая с Украйна. Този факт означава дълбоко и опасно въвличане на Гърция в империалистическите планове.
Събитията доказват, че ЕС само се влошава, а не се подобрява. Все повече се демонстрира необходимостта от освобождаването на страните от ЕС, от Народен съюз със силна Комунистическа партия на Гърция, за да се предотврати по-лошото и да се избави народът от оковите на ЕС и от властта на монополите.
Отдел по международни отношения на ЦК на КПГ

 

Tags: ,