ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА КУБА АРМЕЙСКИ ГЕНЕРАЛ РАУЛ КАСТРО ПО СЛУЧАЙ ГОДИШНИНАТА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КУБА И САЩ

RAUL-KASTRO

  Измина една година от както на 17 декември 2014 година президентът на Република Куба и президентът на САЩ излезнаха с едновременни декларации за крачките по възстановяване на дипломатическите отношения и стремежа да се работи за благото и подобряването на нашите взаимоотношения.

  Връщайки се към събитията от миналата година, сред постигнатите договорености, представляващи специален взаимен интерес, с голяма радост за нашия народ ние можахме да обявим за връщането в родината на кубинските патриоти Херардо, Рамон и Антонио. По такъв начин, ние изпълнихме обещанието пред Фидел Кастро, че нашите петима герои ще се върнат.

  В този ден, в съответствие с това, че ние нееднократно проявихме готовност да водим диалог в дух на уважение с правителството на САЩ, върху основата на взаимно уважение и суверенитета и независимостта, за да разгледаме цялата редица от конкретни въпроси без да се накърнява националната независимост и самоопределението на нашия народ, ние стигнахме до договор за предприемане на взаимни мерки с цел подобряване на двустранната обстановка и да се придвижим напред към нормализирането на взаимоотношенията между двете страни.

  За сега можем да потвърдим, че постигнахме някои резултати, особено в политико-дипломатическото равнище, както и в сътрудничеството:

  • Възстановяване на дипломатическите отношения и откриването на посолства в двете страни, което беше предшествано от поправяне на името на Куба като страна – спонсорираща тероризма;
  • Провеждане на две съвещания между президентите на двете страни, както и провеждане на други срещи и визити на високо равнище;
  • Разширяване на сътрудничеството по въпросите, представляващ взаимен интерес, като: въздушната и авиационната безопастност, борба с наркотрафика, незаконната имиграция, търговията с имигранти и нарушаване на имиграционните правила;
  • Откриване на нови сфери на двустранно сътрудничество по въпросите, представляващи взаимен интерес, в частност, по охрана на окръжаващата среда, използването и ненарушаване на законите за морска и пристанищна сигурност, в здравеопазването;
  • Преговори по въпросите, представляващи двустранен и многостранен интерес, като промяната на климата, алтернативните взаимни варианти, търговията с хора и правата на човека. По последния въпрос имаме дълбоки разногласия и ние водим преговори върху основата на уважение и взаимност;
  • Сключване на договор за охрана на окръжаващата среда и възстановяване пряката връзка между пощите. Всичко това беше постигнато чрез професионален и валиден диалог, върху основата на уважението и взаимността.

  Но в продължение на година няма никакъв прогрес по решаването на такива въпроси, които за Куба са ключови за нормалното възстановяване на отношенията и със САЩ.

  Независимо, че президентът Барак Обама нееднократно изрази несъгласието си относно , икономическата, търговската и финансовата блокада и се обърна с призив към конгреса да се прекратят действията на икономическа блокада срещу Куба, до сега тази политика си остава в сила. Продължава финансовото преследване на законните операции на Куба и екстериториалното действие на законите за блокада, които нанасят вреда и ограничават благосъстоянието на нашия народ. Това е основно препятствие на кубинската икономика.

  Мерките, които до сега предприемаше президентът Обама, са позитивни, но имат ограничено въздействие, което пречи на тяхното използване. Президентът в рамките на своите прерогативи може да разшири въздействието си върху съществуващите мерки и да приеме други, които могат да изменят действията по блокадата значително.

  Независимо от нееднократните искания на Куба да и се върнат незаконно окупираните територии, върху които се намира военно-морската база в Гуантанамо, правителството на Съединените Щати на Америка заяви, че няма намерение да променя статуса на тази територия.

  Правителството на Съединените Щати на Америка подкрепя програмите, нанасящи вреда на кубинския суверенитет. Програмите, насочени за смяна на политическия, икономическия и обществен строй в Куба, незаконните радио и телевизионни предавания, за които се харчат огромни пари.

  Правителството на Куба и за напред ще настоява, за нормализация на отношенията, за отказ на правителството на САЩ от политиката на миналото, която е вредна за кубинския народ и нацията и не съответства на днешните двустранни отношения за развиване на сигурни връзки и сътрудничество между двата народа и правителства.

  Никой не трябва да очаква, че Куба заради нормализирането на отношенията си със Съединените Щати ще се откаже от независимостта си, заради която през 1968 година нашият народ даде много жертви, както и, че ще забрави многото разочарования и 60-те години на пълна независимост, че благодарение на Въстаническата армия под ръководството на главнокомандващия Фидел Кастро Рус през 1959 година победи Кубинската революция.

  Кубинският народ няма да се откаже от принципите и идеалите, заради които се борят няколко поколения кубинци вече половин век. Трябва да се отнасят с уважение към избора на тази икономическа, политическа и обществена система, която те са си избрали без каквото и да е намеса.

  Ръководството на Куба има намерение да изгради такъв тип отношения със Съединените Щати, които се различават от опита на цялата предишна история и основаващи се върху взаимното уважение, суверенитета и независимостта, че бъде много пошло да не се съобразим с интересите на двете страни и народи, които се опират на историческите, културните и роднинските отношения, съществуващи между кубинци и жителите на щатите.

  Куба е за цялото си осъществяване на суверенитета си и с подкрепата на болшинството от народа ще продължи процеса за преобразуване актуализирането на своя икономически и обществен модел с цел развитието на страната, подобряването на благосъстоянието на населението и укрепването на постиженията на социалистическата революция.

Много благодаря.

Раул Кастро                              превод Милчо Александров

Tags: