ДЕМОКРАЦИЯ

„Демокрацията” фалшива, всъщност контрареволюция, унищожи социалното общество в нашата държава. Тази национална държава е градивен елемент в организма на съвременната цивилизация – продукт на индустриалната епоха и няма изгледи да изчезне – да се прероди в транснационалните корпорации (по идеите на супермилиардерите). Изходът от сегашното трагично положение е единен фронт на защита чрез закономерна социална революция от честни, безкомпромисни и смели защитници на интересите на трудещия се народ, на държавата! Българската комунистическа партия подкрепя всички действия на организации за запазване на българската земя (да не се продава на чужденци), за развитие на българското родно стопанство, даващо работа и живот на народа ни!

Tags: ,