ОТНОСНО ДЕПОРТИРАНЕТО НА ПОСЛАНИКА НА СИРИЯ ОТ ГЪРЦИЯ

КОМЕНТАР НА ПРЕС-БЮРОТО НА ЦК НА КПГ

Комунистическата партия на Гърция (КПГ) осъжда депортирането на посланика на Сирия от гръцкото правителство. Това действие е съгласувано с позицията на ЕС и с империалистическите планове в региона.

Това опасно действие на гръцкото правителство е свързано с признанието на проимпериалистическите антирежимни сили (такива като Ал-Кайда и други „импортни” сили) в качеството им на „законни представители” на сирийския народ. В светлината на тази депортация работническата класа и народните слоеве трябва да осъзнаят, че в условията на империализма „законността” и „международното право” са приспособени към исканията на монополите.

Атина

Прес-бюро на ЦК на КПГ

Tags: , ,