МИРЪТ Е ОСНОВАТА НА СОЦИАЛИЗМА

ОГНЯН ЛЕЧЕВ

  Марксизмът-Ленинизмът е велико учение поради факта, че безпристрастно разкрива  и посочва обективно действащите икономически закони, точно и сигурно обяснява нещата от живота.

Вече 24 години изминаха от спирането на строителството на социализма в България, който беше заменен с „демокрацията”. Може спокойно да се даде оценка, че тя не е власт на народа. На този фон се очертава, че социализмът е по-прогресивен строй. Защо,все пак, беше спряно строителството му? И какво внимание заслужава внушението от „демократите”, че това е крах на комунизма?

Първият отговор е, че социализмът като първа фаза на новото общество все още не се е освободил от някои белези на капитализма. Ще си отиде в историята след труден, но мирен преходен период, заместен от втората фаза – комунизма с по-висок и справедлив стандарт на живота. Това не се случи. Следователно идва вторият отговор, че преход няма. Тази дума (често употребявана от политици, социолози, платени от олигархията журналисти и политически врачки) е използвана със спекулативна цел – че реакционните сили са взели връх над трудовия народ и реставрират  капитализма!

Лъжливо е и внушението за крах на комунизма, след като хората живеят все по-зле.„демократите” често взаимстват думи от комунистическата идеология и като подменят тяхната същност ги употребяват „нито в клин, нито в ръкав” („пазар на труда”, „средна класа”, „политическа класа”, „1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та власт”…), като предизвикват недоумение и усмивки. На практика социализмът беше  ударен от вън и най-вече от вътре от същите тези „демократи”, членували в БКП по кариеристични причини, които(заедно  с някои техни сподвижници) формираха „червената” буржоазия още преди 1989 година. Още на времето Ленин е предупреждавал за опастността от „червената” буржоазия (ВИЛенин, т.XXVII, стр.243), по повод на призива на нейния идеолог  проф. Устрялов, който кани буржоазната интелигенция да влезе в редовете на ВКП(б) и да завладее властта. Същите допринесоха  държави от бившия СИВ да станат членове на ЕС. Разбира се, това не беше много лесно, защото имаше лидери от империалистическите страни, като Маргарет Тачър, които се страхуваха,  че „червените знамена ще бъдат двойно повече – от Сибир до Атлантика”. В крайна сметка, сметките на тогавашните лидери се оказаха неточни, защото те се страхуваха да признаят, че договорите и ставащите процеси се извършваха в условия на война (III-та световна война) и започна подготовката на IV-та световна война. Тя се води по нови правила, осъществявани от нови военни формирования – кибервойски,отличаващи се с по-голяма самостоятелност и маневреност, в противовес на интернет и социалните мрежи, които от средство за шпионаж се превърнаха в средство против шпионажа.

В условията на война трудещите се, колкото и да са манипулирани, вече желаят  друг свят, свят на мир и съзидателен труд. За това си позволявам да заявя, че не са важни в момента белезите на IV-та световна война, а колко време ще продължи тя!

Отговорът на този въпрос се крие в самата същност на капитализма, доказал за сетен път своята двойнственост, агресивност и военолюбив нрав, без които той не може да съществува. С явяването му на историческата сцена във време, когато човечеството се сдобива с колосални открития- електричеството, парната машина и др. – капитализмът в борбата за пазари, за колонии, започва една перманентна война. Тази война не е обявена, тайна е, с цикли, следващи вектора на капиталистическите кризи, показваща се във времето с насилствени действия към трудещите се. Фактически към многото регионални войни, за I-та, II-та, III-та (студена) и действащата в момента IV-та световни войни, са отделните и върхови взаимно свързани етапи. Не случайно договорът между Германия и Франция в началото на II-та световна война се подписва в същия вагон във Версай, в който е подписан договорът от I-та световна война. В Европа напрежението винаги е нараствало когато Германия е ставала сила и е искала пазари. Сега тя пак е водеща сила в ЕС.

За приемственост на етапите задължително е да се посочи фактът, че всяка война започва с оръжието с което е завършила предната война и като интегрална величина има все по-нагъващ се фронт, неочертан тил, с по-малък период на затишие, и все по-голяма омраза възникваща в тила на всеки агресор, нарушил границите и мирните норми между държавите. В този ред логиката сочи, че I-та световна война като завърши с появата на танковете, II-та започна с тях. В този ред обаче често се греши, че II-та световна война завършва  с ядреното оръжие над двата японски града. II-та световна война завърши с психотронно и позитронно оръжие, което след кратко затишие, беше хвърлено в употреба в официално обявената III-световна (Студена) война в борбата за спечелването на умовете и сърцата на хората. По правилата на политическата демагогия се нагнетяваше напрежение между народите. Афишираше се мирно съвместно съществуване, за заблуда на трудовите хора, че живеят в мир. В същото време, за радост на неомалтусианците , се хвърляха огромни средства във военната сфера. Надпреварата във въоръжаването беше във всички посоки. Над 3 600 са  ядрените взривове на САЩ, като лидер в капиталистическия свят, които имат интереси навсякъде, води десетки войни. Започнаха с войната на Филипините – 1948 г.с използването на химическо оръжие и после в Панама и Виетнам, където използваха напалм и винаги в коалиция от 4-5 държави заедно с вечния си спътник Англия. По този начин осигуряват благополучието на няколко държави за сметка на подчинените си държави от неоколонизиран тип.

В момента световният капитализъм е в колапс. Не е в състояние да контролира както световните процеси, така и своята икономика и политика. Води IV-та С.В., но и тя не е подвластна на него, не разполага със сигурни кадри.

ЕС постоянно раздава субсидии, необходимите стоки не се произвеждат, увеличава се безработицата, култът към парите доведе до пророчеството на писателя Джек Лондон – формирането на финансовата олигархия, но вече нейните кадри са объркани.

Преди време на тези кадри на буржоазията им беше по-лесно да крадат лозунги на комунистическите ценности, сега вече не е така. В бившите социалистически страни ревизионистите са разобличени по всички линии. Др. Владимир Спасов приживе разобличаваше престъпната номенклатура, а тя му отвръщаше с престъпни действия и компромати. Без да притежават необходимите качества, те бяха заели престижни постове благодарение на членството си в БКП. Хора тип „слънчогледи” за които е вярна фразата „молят се на господ, а ортакуват с дявола”, като видяха, че трудовите хора ги ненавиждат, викнаха в купом- „комунизмът е утопия”! Също като в баснята за лисицата и гроздето. Ето за това трудовите хора ги ненавиждаха. Те са  съучастници в даването на ход на IV-та световна война. Тя започна с договореностите за мир и разоръжаване, а в действителност се поощряваха войнолюбците.След това последва поглъщането на държави от Източна Европа от ЕС. НАТО се разшири. Но Русия, с големите си ресурси е извън него. Следователно най-интересното предстои.

БР

Редакцията на в-к „Комунистическа правда” не споделя мнението на автора по следните въпроси:

1)Мирът, наистина влияе благоприятно на всяка икономика. Но какво да прави социалистическата държава, ако империалистите и обявят война?Обръщаме внимание на др. Лечев, че отказването от класовата борба е форма на опортюнизъм. Не мирът, а обществената собственост върху средствата за производство, планомерното развитие на икономиката и най-важното властта на работниците, кооперираните селяни и народните интелигенти, премахването на антагонизма между класите и справедливото, на научна основа,разпределение на обществения продукт е основата на социализма.

2) Не споделя мнението на др.Лечев, че в България не е имало преходен етап към комунизма, т.е. социализъм. Това, че беше провален е друг въпрос и в нашия вестник ние многократно сме го разяснявали.

3)Не споделя номерирането на световните войни.  

Tags: ,