НОВОГОДИШНА РЕЧ НА ДРУГАРЯ КИМ ЧЕН ЪЙН

  Скъпи другари!

Офицери и войници от доблестната Народна Армия, любимци на народа от цялата страна!

Близки на сърцето ми съотечественици, братя и сестри!

Отиващата си 2012 година е наситена с феноменални събития в историята на Родината и ние с голямо упование за бъдещето, и с вяра в крайната победа, посрещаме Новата, 2013 година.

Най-напред ми разрешете в израз на единодушна почит към всички военослужещи от Народната армия и целия народ, да им изпратя сърдечен новогодишен поздрав, да почетем бащата на нацията, вечното Слънце на чучхе-великия Ким Ир Сен и великия Ким Чен Ир.

Позволете ми  горещо да поздравя офицерите и войниците от Народната армия, народа, които са тясно сплотени около партията, самоотвержено се борят за умножаването на богатството и могъществото на Родината, за нейното процъфтяване. Пожелавам  от цялата си душа на семействата в страната съгласие и още по-голямо щастие.

Изпращам новогодишен поздрав на съотечествениците ни от Юг, на съотечествениците ни в чужбина, посрещащи настъпващата година с големи надежди и горещо желание да сеобедини Родината и да процъфти нацията, а също и на прогресивните народи по планетата, на другарите от чужбина, обичащи справедливостта и мира.

Изминалата година беше историческа: ние дълбоко почетохме великите Генералисимуси като вечни вождове на нашата революция и създадохме ясна гаранция за достойно продължаване на революционното дело на чучхе под ръководството на партията.

Другарите Ким Ир Сен и Ким Чен Ир – великите наши вождове, са дълбоко почитани от нашия народ, са вечен образец на пектусанската държава, са знаме на всички наши победи и слава. През изминалата година ние тържествено отбелязахме 100-годишнината на др. Ким Ир Сен като голям национален празник, със законна гордост направихме равносметка за 100-годишната история на чучхейска Корея, почетохме дълбоко др. Ким Чен Ир като вечен вожд на нашата партия, на нашия народ и осъществихме делото на безсмъртния вожд. Това ни позволи под знамето на кимирсенизма-кимчениризма да се прославим през новото столетие на чучхе като години осеяни със славни победи в осъществяването на революционното дело на чучхе.

Нашата армия и народът, много неочаквано загубиха другаря Ким Чен Ир, на когото те вярваха почтено, срещнаха 2012 година с мъка, с кървави сълзи, но те, хранейки дълбоко в сърцето си неизбледняващото убеждение, че великият Ким Чен Ир е винаги с нас, в единен порив станаха, следвайки партията, с цялото си сърце и душа подкрепиха нейното ръководство. Офицерите и войниците от Народната армия, народът, проявиха чиста, като скъпоценен камък, вярност и дълбоко чувство за морален дълг, искрено благоустроиха Кимсусанския Дворец на Слънцето като най-голяма Висша светиня на чучхе и с почит поставиха на възвишенията Мансу и по много инстанции бронзови статуи на генералисимусите. Офицерите и войниците от Народната армия, народът с безкрайна вяра в нашата партия, винаги са споделяли с нея мъка и радост в общата си съдба. В дните на важни политически мероприятия, премианали във фокуса на вниманието на цялата страна, случили се през дните и месеците на изминалата година, бяха ознаменувани с поредица от вълнуващи събития, в които нерушимото единодушие и сплотеност на партията, армията и народът укрепнаха в непрекъсната кръвна връзка.

През изминалата година нашата армия, нашият народ разгърнаха генерално настъпление с цел осъществяването на плановете и заветите на великия Ким Чен Ир и постигнаха исторически победи, записани в светлата летопис на Родината.

Нашите славни учени и специалисти, успешно изстреляха изкуствения спътник на Земята „Кванменсон – 3” №2, като блестящо осъществиха заветите на великия Ким Чен Ир и нагледно демонстрираха равнището на развитието на космическата наука и технология на чучхейска Корея и здравината на нейните държавни сили. Успяхме да разработим и пуснем научно-технически спътник изцяло със собствени сили, с отечествена техника и със своя ум. Това извиси достойнството и честта на нацията на Слънцето. Това голямо събитие повиши твърдостта и вярата в победата на всички военослужещи, на целия народ, недвусмислено показа истината:”Корея ще извърши – ще направи”.

На военния парад, състоял се в чест на 100-годишнината на президента Ким Ир Сен, нашите революционни въоръжени сили демонстрираха силата на могъщата пектунска революционна армия, силата на убеждението си и опората в съвременното въоръжение с наши образци, позволяващи им да постигнат победа над всеки силен противник. Те, решително гасят военно-подпалваческите акции и пресичат проникването на заговорниците и враговете на нашата република, непоколебимо  осигуряват сигурността и безопастността на родината. Офицерите и войниците от Народната армия, и Народните Вътрешни войски, окрилени от духа на „единия замах”, отвориха пътя към най-важните участъци за изграждането на могъща и процъфтяваща държава, извършиха много добра работа за щастието на народа и с чест оправдаха доверието и очакванията на партията и народа.

В изминалата година нашата армия, нашият народ, независимо от цялата сложност от създадената напрегната ситуация и нанесените последователно жестоки стихийни бедствия, със своята твърда воля и непреклонна борбеност постигнаха  забележителни висоти в строителството на могъща и процъфтяваща социалистическа държава и в подобряването живота на населението.

Ние завършихме строителството на Хичхонската ДЕС и Тахчонското пристанище, пуснахме много заводи и фабрики, в които създадохме материално-техническата база, съответствуваща на реалните условия в страната, извършихме модернизацията, отлично реконструирахме важните производствени комплекси в ключовите отрасли на промишлеността върху основата на съвременната наука и техника. Всичко това доведе до укрепването на материално-техническата база на нашата икономика.

Поради нарасналата практическа активност на военослужещите от Народната армия и народа в Пхенян бяха изградени улицата Чханчжон, Народната паркова зона „Ръйнра” и други монументални съоръжения, в различните райони на страната се създадоха много съоръжения с културно предназначение за подобряване благосъстоянието на населението, което доведе до забележително обновен образ на нашата родина.

През изминалата година беше приет Закона за въвеждането на всеобщо 12-годишно задължително обучение, който ще укрепи напредничавата социалистическа система на образование. Нашите спортисти, с впечатляващите си успехи, прославиха честта на родината на международните спортни събития. Революционните дейци на изкуството с живата си предприемчива художествена дейност вляха в обществото живителни струи и с нова сила вдъхновиха народа за борба.

През изминалата година в революционната борба и строителството на социализма бяха постигнати славни победи благодарение на начертаният от другаря Ким Чен Ир грандиозен проект за изграждането на богата и могъща родина и положеният от него здрав фундамент. Огромните впечатляващи успехи през изминалата година са безценен плод, поднесен от забележителната решимост и правилното ръководство на нашата партия, стремяща се ярко да въплъти в живота далеч отиващите планове и заветите на другаря Ким Чен Ир и да прослави пред целия свят кимирсенска-кимченирска Корея, чрез благородната вярност и патриотичната самоотверженост на военослужещите от Народната армия и народа, които са и беззаветно преданни.

Позволете ми да изразя своята сърдечна благодарност на всички воини от Народната армия, на целия народ, които горещо откликнаха на бойния призив на партията и ознаменуваха  първата година от новото столетие на чучхе с велика победа.

Другари!

Новата 2013 година ще бъде година на грандиозно изграждане и на огромни промени, когато ще се открие преломната ситуация в строителството на могъща и процъфтяваща социалистическа държава по пътя на настъпващото шествие през новото столетие на кимирсенско-кимченирска Корея.

Целият народ, всички военослужещи от Народната армия със законната си гордост на победители, с твърда вяра в светлото бъдеще вдъхновено да   придвижат изграждането на могъща и процъфтяваща държава.

Неотклонният път, по който  трябва да върви нашата партия и нашият народ е само един – пътят чучхе; всепобеждаващото знаме на нашата революция – великият кимирсенизъм-кимчениризъм. Ние трябва да вървим направо до края по пътя на кимирсенизма-кимчениризма с високо вдигнатото от тях знаме. Нашата партия ще направи всичко необходимо от нея за да се издигне на наша земя силна и процъфтяваща социалистическа държава, могъща в света държава, опирайки се върху силите на нашия народ, най-добрият в света, по нашенски, по кимченирски.

През тази година ще отбележим 65-годишнината на славната ни родина – Корейската Народно-Демократична Република и 60-годишнината от Победата във великата Отечествена освободителна война.

Благодарение на безсмъртните заслуги на нашите генералисимуси в държавното строителство, които първи в историята на нашата нация построиха истинска народна държава и я превърнаха в социалистическа държава, с независима политика, със самостоятелна икономика, способна да се брани и да се защитава, благодарение на другаря Ким Ир Сен, който със своята водеща стратегия и тактика, с мъдрото си ръководство изкова блестящата победа в Отечествената освободителна война, нашият народ се гордее  днес с открития пред него път за изграждането в нашата родина на светло бъдеще и вечно процъфтяване.

В знаменателната нова година ние трябва още по-ярко да прославим непомръкващите заслуги на великите генералисимуси и със здрави нитове да съединим тяхното дело със строителството на могъща и процъфтяваща социалистическа държава и осъществяването на обединението на родината.

Изграждането на икономическата държава е най-важната задача за осъществяването на могъща и процъфтяваща социалистическа държава.

Предстои ни да укрепим и умножим още повече постигнатите успехи в стопанското строителство, уверено да поставим на нашата страна статус на икономическа държава от новия век и така блестящо да реализираме желанието на другаря Ким Чен Ир, който отдаде целия си живот за да може нашят народ да се наслаждава на щастлив живот.

Цялата партия, цялата страна, целият народ, които с такъв порив пуснаха спътника на чучхе и демонстрираха достойнството и внушителната сила на сонгунска Корея, трябва да положат всичките си усилия за постигането на радикален прелом в изграждането на икономическата държава, в подобряването на благосъстоянието на населението.

„С такъв дух, с такъв порив, с който покорихме космоса, ще открием  преломната ситуация в строителството на икономическата държава!” – такъв е бойният лозунг на нашата партия, на нашя народ през тази година.

Във всички отрасли, във всички подразделения на народното стопанство трябва, горещо да откликнат на бойния лозунг на партията, динамично да провеждат генералното настъпление за производствения подем.

През тази година цялата работа на икономиката трябва да се насочи за по- нататъшното укрепване и ефективно използване на съществуващата днес база на националната икономика за повсеместно нарастване на произведената продукция и стабилното подобряване живота на населението.

Да се приемат мерки за стягане на приоритетните отрасли на народното стопанство и базовите отрасли на индустрията, необходимо е неизменно да се осигури развитието на въглищната, електроенергетичната, металургичната промишленост и железопътния транспорт и да се укрепи трамплина за изграждането на икономическата държава. Трябва да се постигнат новаторски успехи, в частност във въглената и металургичната промишленост и да се придаде динамизъм на икономиката на страната като цяло.

Постиженията в стопанското строителство трябва да се отрази в живота на населението. Трябва да се положат усилия за стягане на отраслите и подразделенията, които са пряко свързани с живота на населението, за увеличаването на производството на продукция, за даможе то да получи повече блага за живота и бита.

През тази година селското стопанство и леката промишленост както и преди остават главно направление  за удара на фронта на икономическото изграждане. Съсредоточаването на силите на държавата върху земеделието и привеждането на селскостопанското производство на научни основи, и неговото интензифициране, задължително трябва да достигне необходимите показатели в зърнопроизводството. Трябва да се приемат сигурни мерки за осигуряването на предприятията от леката промишленост със суровини, материали за да произвеждат повече и по-качествени предмети за народно потребление.

Трябва да се подобри животновъдството, рибният отрасъл, овощарството за подобряване изхранването на населението и създаването на продуктово изобилие. По призива на партията, народноармейците и ударниците  започнаха ударен труд за освояването на плоскопланинските Сепхо. През тази година на трудовата вахта те трябва да направят чудеса и да извършат геройски подвизи за да се открие светлият хоризонт за предсрочно реализиране плановете на партията за голямото преобразяване на природата.

Поставя се задачата – настойчиво да се трудим за увеличаване на произведената продукция в съвременните предприятия и в производствените комплекси, построени с голям труд от другаря Ким Чен Ир в дните на свърхинтензивното форсиране на марша за растеж на благосъстоянието на населението, за да може неговата гореща любов да стигне до народа и хората.

Във всички отрасли, във всички подразделения на народното стопанство е необходимо да  се придаде широк размах на социалистическото съревнование за ръст на производството, за динамизиране процеса на производство и непременно изпълнение на народостопанския план през тази година.

Мощно разгорялият се пламък на индустриалната революция през новия век, чрез силата на науката и техниката трябва да открие новата преломна ситуация в строителството на икономическата държава.

Индустриалната революция на новия век всъщност е научно-техническа революция. Чрез преминаване на свърхсъвременните граници се крие прекият път към икономическата държава. По примера на на научните работници покорили космоса, е необходимо да се придаде мощна динамика в битката за преодоляване на ултрасъвременните граници и скоро да издигнем науката и техниката изцяло на равнището на световните стандарти. Във всички отрасли на народностопанските комплекси трябва, да се обърне специално внимание на научно-техническия прогрес и да се осъществи спойката между науката, техниката и производството, нарастването на производствената продукция за сметка на собствените ресурси и технологии, и по-нататъшно повсеместно внедряване на оборудване и производствени технологии чрез системата CNC, и осъществяване на тяхното пълно автоматизиране.

Трябва да се подобри ръководството и управлението на стопанството, както изисква развиващата се действителност.

Във всички отрасли на народното стопанство е необходимо ясно да се организират икономическите операции и управлението на происводството с цел максималното пускане в ход на всички резерви и възможности за постигането на производствен подем, научно обосновано да се разработят текущите планове и перспективни стратегии за поетапно развитие и поетапното им настойчиво изпълнение. Ние трябва да се придържаме към принципа за твърда защита на социалистическата икономическа система по наш образец, да помогнем на трудещите се народни маси напълно да изпълняват задълженията си и ролята си на стопани в производствената дейност и върху основата на този принцип непрекъснато да се подобряват, усъвършенствуват методите на стопанисване и широко да се разпространява придобития в различните подразделения челен опит.

Необходимо е непрекъснато да се прилагат големи усилия за цялостното укрепване на нашето военно-политическо  могъщество.

Единодушието и сплотеността на всички военнослужещи, на целия народ, здраво споени около партията, – това за нас е много силно оръжие, огромна движеща сила в строителството на могъща и процъфтяваща социалистическа държава.

Нашата задача е – неизменно и до края да продължим славните традиции на единодушие и сплотеност, които означават че: партията вярва на народа, а народа абсолютно вярва в партията, следва я, и благодарение на това единство станаха възможни революциониите серии на победата.

Всички ръководни работници, партийни и безпартийни, трябва да образуват единно цяло, да бъдат истински другари, които по пътя на  сонгунската революция споделят с нашата партия помисли и разсъждения, скръб и радост, общата съдба и неуморно да се трудят за благото на родината и народа. Трябва да се укрепва стремежът  във всичките звена за запазване , отстояване, на по-нататъшното укрепване на единодушието и сплотеността, да се сплотяват широките маси около партията и да се укрепват идейно-политическите позиции на революцията, като гранит.

Военната сила е държавна сила. Цялостното укрепване на военната сила гарантира съществуването на могъщата и процъфтяваща държава, благополучието и щастието на народа. Наш дълг е – високо да вдигнем знамето на великия сонгун, неизменно да полагаме огромни усилия за циментирането на военното могъщество, за сигурна защита на родината и суверинитета на страната, да внесем своя дял в запазването на регионалната стабилност и мира на земята.

През тази година, на 50 години  от издигането на лозунга „Един против сто” от великия генералисимус Ким Ир Сен, трябва да осъществим велик прелом в развитието, укрепването на нашите революционни въоръжени сили, в усъвършенствуване на подготовката за боя.

Народната армия трябва да затвърди революционната система на ръководство на войските и атмосферата на войнска служба, да се установи стоманена воинска дисциплина и дасе приведе в пълноценен вид редовната армия.  Трябва да се разгори мощно пламъкът на страст към изучаването, както в годините на сраженията в планината Пекту, готовност от всички да се сражават с противника по формулата „един против сто”, да имат способността да водят бойни действия в реални условия, да са винаги в пълна бойна готовност, и ако противникът се осмели първи да открие огън по нашата свещена родна земя, безпощадно да бъде унищожен и разгромен и да спечели победата във великата война за обединение на родината.

Офицерите и войниците на Коейските народни Вътрешни войски и бойците от Работническо-селското червено опълчение е длъжно динамично да води бойна и политическа подготовка, да бъдат в пълна бойна и мобилизационна готовност за защита на партията и вожда, родината и народа, за защита на родната земя.

Пред отрасъла от Отбранителната промишленост стои задачата да пуска повече свръхсъвременно въоръжение с наш образец, позволяващо  да се реализира военностратегическата мисъл на партията, и с чест да се изпълняват мисиите на могъщата пектунска революционна армия.

Трябва да се придаде нов, по-мощен импулс на процеса за създаване на социалистическа цивилизована държава и да се открие нова ера за пълния разцвет на цивилизацията в XXI век.

Могъщата и процъфтяваща социалистическа държава, която ние изграждаме, – това е социалистическата цивилизована държава, в която всички хора, притежават висока култура, добро здраве и благородна нравственост, пълноценно се наслаждават на социалистическия културен живот в на-добрите цивилизационни условия и обстановка и където цари прекрасен начин на живот за цялото общество.

Във всички сфери на културното строителство трябва да се претворят в живота издигнатите от другаря Ким Чен Ир идеи, линия и курс, за да се издигне, просветата, здравеопазването, литературата и изкуството, физкултурата и спортът, моралът и всички други сфери на културата, на висотата на водещата, цивилизована и могъща държава.

Необходимо е да превърнем град Пхенян в още по-величествен, по-живописен град, каквато трябва да бъде столицата на Корея, страната на чучхе, центърът на сонгунската култура. Във всички провинции, градове и околии трябва да се придададе образ на улиците, селата, горите и реките, на родната земя, както се казва, на социалистическата приказка, да се създадат за населението повече културно-битови съоръжения в съвременен стил, на градините и парковите зони, за да могат нашите хора да се наслаждават напълно на цивилизования живот на новата епоха.

За да извършим решаващият прелом в строителството на могъщата и процъфтяваща държава, трябва коренно да се преобрази и подобри идейната точка на виждане, атмосферата и стилът в работата на ръководителите.

Ръководителите трябва с кимирсенските, с кимченирските възгледи на народа винаги да бъдат на крака, да са винаги напред за благото на народа, освободени от скруполите на старото мислене и шаблони, като през цялото време постигат обновяване на всички дела, със своят пример да вдигнат масите и да им открият пътя напред. Така именно те ще станат истински ръководни работници, от които има необходимост нашата партия. Те трябва самоотвержено да се трудят, високо издигаики лозунга ”Всичко за благото на народа, във всчко да се опираме на народа!” Техен дълг е – с чувство на пълна отговорност, с жажда за работа и предприемчиви подходи да се трудят неуморно, да бъдат преданни на партията и народа.

Трябва още повече да се засилят бойните функции и ролята на партийните организации.

Всяка от партийните организации като политически щаб на съответните подразделения трябва да проведе ясния политически принцип за претворяването в живота на политиката на партията и детаилно да провеждат организационно-политическата работа, за да може през тази година да имат прогрес и подем в отраслите си, в истанциите си. Партийните организации са длъжни с майчино сърце да приемат всеки и всички в обятията си, топло да се грижат за тях и да ги водят след себе си, за да могат те до края да делят своята съдба с партията и да се трудят на поста си отговорно за изпълнение на задачите.

Партийната работа трябва да се води по-фронтовашки, както е било през     70 –те години и да се съсредоточат всички нейни вектори върху пълното въплъщение на кимченирския патриотизъм в практиката.

Кимченирсият патриотизъм е вечната душа и дихание на кимирсенската нация, движеща сила в строителството на богатата и могъща родина. Партийните организации трябва да помагат на всички ръководни работници, членове на партията, на всички трудещи се, за да могат те, свято да пазят в горещите си сърца духа на кимченирския патриотизъм, да проявят в цялата им  пълнота, патриотичната вглъбеност и самоотверженост в днешната свещенна борба за процъфтяване на социалистическото отечество.

Дълг на обществените организации на трудещите е съдържателно да водят възпитанието на членовете си в съответствие със своите особености, за да могат всички те вдъхновено да се вдигнат на генерално настъпление през тази година. Организациите на Съюза на младежта трябва да помагат на юношите и девойките да следват партията, винаги да вървят енергично по правия път и да станат млади герои, прославящи епохата на великия подем, огъня на тяхното творчество на подема им.

Обединението на родината е велика, актуална и национална задача, решението на която не търпи дълго отлагане, това е желанието на нашите генералисимуси, когато бяха живи.

Бащата на нацията, пътеводната звезда за обединението на родината – великят Ким Ир Сен и великят Ким Чен Ир – повече от всички тъгуваха за страданията, преживяни вследствие на разкола на нацията, през целия си живот полагаха огромни, титанични усилия, за обединението на родината и да създадат фундамента на съотечествениците ни върху който да бъде изградена обединената страна на мира и процъфтяването.

Ние решително трябва да защитаваме, пазим, да прославяме безсмъртните заслуги на великите генералисимуси за обединението на родината и да претворим в живота високите замисли на великите водачи, непременно да извършим историческото дело – делото за обединението на родината, което е велик стремеж на нашата нация.

През тази година цялата нация трябва да се сплоти и да проведе общонационалната борба за обединението на страната, да открие нова ситуация в работата по обединението на родината.

Главното се състои да се ликвидира разкола на страната и да се осъществи обединението – да се премахне състоянието на конфронтация между Севера и Юга.

Както показват междукорейските отношения на изминалите години, противоборството между съотечествениците влече след себе си само война. Антиобединителните сили в Южна Корея трябва да се откажат от политиката на конфронтация със съотечествениците си и да тръгнат по пътя на примирението, сплотяването на нацията и обединението.

Да се уважава и изпълнява Съвместната декларация между Севера и Юга – това е основната предпоставка за сближаването на междукорейските отношения и приближаването към деня на обединението на страната.

Всички съотечественици от Север, Юг и чужбина трябва активно да водят борба за последователно изпълнение на Съвместната декларация от 15 юни и Декларацията от 4 октомври, които представляват велика програма за обединението на страната и стряха на мира и процъфтяването.

Въпросът за обединението на родината трябва да бъде решен с общите сили на нашата нация и на самостоятелни начала.

Субектът за обединението на родината е цялата корейска нация. Ако цялата нация обедини силите си, то тогава не може да има неосъществими неща. Цялата корейска нация на Север, Юг и в чужбина трябва, да застане на позицията да предпочете нацията, приоритета на нацията и националната консолидация, да подчинят всичко на великия принцип на общонационалното дело – делото за обединението на родината и да се устремят всички към това. Цялата корейска нация трябва решително да отхвърли господството и намесата на външните сили, агресивните и военно-подпалваческите акции, в никакъв случай да не допускат каквото и да е действие, представляващо прът в колелото на работата по обединението на родината.

Каквито и трудности, и изпитания да се окажат на пътя за обединението на родината, ние със сплотените сили на цялата нация непременно ще издигнем на родната земя процъфтяваща, могъща държава.

Днес на международната арена вмешателството и военно-агресивните акции на империалистите е ежедневие против суверенни държави, като поставят мира и сигурността на човечеството под сериозна заплаха. В частност, това е азиатско-тихоокеанският регион, включително и Корейският полуостров, където се намират опасни точки в които съществува постоянно напрежение.

Всички трябва да възпитаваме стремежът и желанието на човечеството да застане срещу всички форми на господство и поробване, за самостоятелен живот.  Никой не може да спре хода на историята към самостоятелност и справедливост.

Днешната международна ситуация изисква от нашата република, както и преди, да държи курс на самостоятелност и високо вдигнато знаме на сонгун.

И в бъдеще с идеалите за самостоятелност, мир и дружба ще прилагаме активни усилия за разширяване, развиване на отношенията на дружба и сътрудничество с различни страни в света, уважаващи суверинитета на нашата страна и дружелюбно отнасящи се към нас, за запазването на мира и стабилността в региона  и за осъществяването на самостоятелност във всички страни по света.

В новата година пред нас е открит по-светъл, широк хоризонт, по пътя за придвижването на нашия народ само към победи и слава.

Нека всички, давдигнем високо знамето на кимирсенизма-кимчениризма и тясно да се сплотим около партията, настойчиво да се борим за умножаването на богатствата и могъществото на нашата страна, нашата родина, за нейното процъфтяване!

Tags: