О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

До:  Министър Председателя на 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Доц. Пламен Орешарски

 

        от    Национална инициатива „Социална Солидарност”-НИСС

 

            Г-н  Министър председател, 

 

В изминалото време  от последната Ви среща с „протестиращите и подкрепиращите” срещу и за правителството организации и личности, Вашето програмно правителство извърши редица полезни дейности и прие също така определени положителни за българската държава решения (във финансовата, икономическата и социалната област ).  Едновременно с това остават сериозни проблеми, които все повече ще се превръщат в обект на политически спекулации и поле на изява на алчни за власт морално нечисти, а в много от случаите откровено криминално нечисти личности. Какви най-важни проблеми считаме, че е необходимо да намерят решение в близка и последваща перспектива:

 

І. Пенсионната реформа и българските пенсии.

1. МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ- 160 лв. от 01.04.2014г.     ПРИ УСЛОВИЕ на „ВЛИКДЕНСКИ ДОБАВКИ” МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ 165 лв. от 01.07.2014г./ допълнителни разходи за бюджета на НОИ за 2014г до 60-65 мил.лева / т.е. увеличаване на минималната пенсия с 10% при условие, че тавана на максималната пенсия става 840 лв. е увеличение с 9,09%/ .

2.МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ = 90% от МИНИМАЛНАТА РЕАЛНА /НОМИНАЛНА/ РАБОТНА ЗАПЛАТА /или 80% от минималната заплата/ в перспектива/.

3.МАКСИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН    ДОХОД = МАКСИМАЛНАТА ДЪРЖАВНА ЗАПЛАТА /тази на президента, министър председателя или председателя на НС / – допълнителни приходи около 120- 180 мил.лева/.

4.МАКСИМАЛНА ПЕНСИЯ= 30% или 25% според икономическите възможности от   МАКСИМАЛНАТА ДЪРЖАВНА ЗАПЛАТА.

5.ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на ”ШВЕЙЦАРСКОТО ПРАВИЛО” от 01.07.2014г.И ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ на ПЕНСИИТЕ.(при СМОД-641 лв.) СПРЯМО ПОСЛЕДНОТО ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ ОТ 2007 г. (при СМОД-398лв.). 

ІІ. Демографската криза и спешни мерки за нейното решение.

1. Демографска програма за спасяване на българския народ и възраждане на българската държавност.

2. Целенасочена подкрепа на демографски перспективни семейства на договорна основа.

3. Намаляване на възрастта за пенсиониране за жени родили и отгледали 2 и 3 деца с 1 -2 години.

4. Здравна и лекарствена стратегия гарантираща здравеопазване за всички осигуряващи се граждани и намаляване цените на лекарствата и лекарствени средства и препарати.

ІІІ. Активиране и възраждане на българската икономика, антимонополизъм и защита на българската земя.

1. Защита на българската икономика, индустрия, земеделие и агропродоволствено производство.

 

2. Мораториум за продажбата на българска земя на физически лица неграждани на Р България и ЕС, законови ограничения на притежание на повече от 300 дк. земеделска земя и 500 дк. гора от отделни физически лица,  до  3000 дк. земя и  5000 дк. гора за инвестиционен  фонд и неограничени възможности за коопериране, арендуване и временна комасация.

 

3. Стимулираща и ефективна данъчна регулаторна, финансова, икономическа, корпоративна и антимонополна политика. Засилване на митническия и акцизен контрол и финансовата му реализация.

 

4. Нова енергийна политика. Мораториум на нарастването на цените на електроенергия, газ, топлоенергия и вода и постигане на възможните намаления. Реализация на проектите от национално значение АЕЦ”Белене”, „Южен поток”, търсене на отговорност за престъпното приватизиране на държавните дялове на ЕРП и възстановяване на правата върху  държавната собственост. Реанимиране и въвеждане в експлоатация на реактори 3-ти и 4-ти на АЕЦ”Козлодуй” при условия на задълбочаване на икономическата и социална криза.

 

ІV. Провокирани, внедрени „бежански-имиграционни” проблеми.

 

1. Ускоряване изграждането на защитната заградителна стена по достъпните направления на българо-турската граница и засилване на физическия граничен контрол за ефективно превантивно недопускане на престъпно нарушение на териториалната цялост на Република България. Разтягането на сроковете до месец април 2014 г. е недопустимо и говори за съзнателно протакане.   

2. Засилване на контрола и идентификацията на имигрантския поток с цел недопускане внедряване в страната ни на радикални ислямско-фашизрани елементи и групи, повишаващи потенциалната и реална опасност от дестабилизация и тероризъм.

 

Г-н Министър председател, настъпват сложни времена на приемане на тежки и отговорни политически и икономически решения. В предизборната обстановка за европейски парламент  ще се появят вероятно много кандидати  за спасители на народа ни.  Не трябва да се допуска  изложените, а също и други проблеми да се превърнат в поле на популизъм и поредни политически издевателства от безотговорни и с престъпно мислене лица, групи и партии.

 

16.01.2014г.                                                НИ”Социална Солидарност”

 Гр.София                            доц. д-р, инж.В.Новаков- национален координатор НИСС,  

                                                              моб.:         0885 320 309, е.м. novakov_vs@abv.bg

 

Tags: