ПРАВО НА РАБОТА

usa-rabotnici

Вече в 27 американски щата са приети „Закони за право на работа“!
Ако сте си помислили, че в САЩ настъпва социализъм, ще побързам да ви успокоя – името е напълно в стила на Оруелските принципи „Войната е мир. Свободата е робство. Невежеството е сила.“

Не става дума за закони, които гарантират някаква работа, а за такива, които забраняват на синдикатите да събират членски внос и да организират стачки. Явно на американските бизнесмени дори тези 8% работници от частния сектор, които членуват в профсъюзи, им се струват твърде много. Следващата логична стъпка е синдикатите да бъдат напълно забранени. Така се развиват нещата в най-демократичната страна на света!

Първите резултати от тези закони според проучване от 2011 г. показват, че в щатите, приели „Закон за право на работа“:
1. Заплатите на работниците са с 3,2% по-ниски от останалите щати.
2. Работодателите плащат 2,6% по-малко здравни осигуровки. Ако навсякъде им бъде позволено да плащат такъв процент, 2 млн работници ще останат без здравни осигуровки.
3. Работодателите плащат 4,8% по-малко пенсионни осигуровки. Ако навсякъде им бъде позволено да плащат такъв процент, 3,8 млн работници ще останат без пенсии.

Американците явно още не са разбрали, че Оруел е написал великата си книга „1984“ като предупреждение, не като наръчник.

Даниела Пенкова

Tags: ,