СЪОБЩЕНИЕ

На 12 януари 2014 год. се проведе заседание на Политбюро на Ц К на   Б К П и Ц К Р К.

Беше приет план за работата през първото полугодие на 2014 г. с оглед на ситуацията в страната преди изборите за евро парламент и очаквания нов избирателен кодекс.

Беше съобщено за участието на членове на БКП от София в честването на международния ден в памет на Уго Чавес и на Симон Боливар. Отчетено беше и участието в честването на рождения ден на Й.В. Сталин съвместно с БРП/к/ и други организации. Отбелязано беше участието в честването на годишнината от рождението на Хр. Ботев. Направи впечатление, че на паметника му в парка на свободата бяха поднесени венци от името на президента и на и на председателя на Народното събрание, но без те да удостоят събитието с личното си присъствие. Това свидетелства, че се считат за по-важни от гения на националната ни революция.

Обсъдена беше слабата активност на членове на БКП от някои районни организации. Като направи преценка за дейността на Кирил Драганов Янков, отговарящ за Софийска област и поради неспазване на Устава на партията, неизпълнение на решенията на ПБ и на поставените му задачи, ПБ го изключи от БКП.

За предстоящи задачи се взе решение да се почете паметта на В. Левски; по отношение на събитията – протестните действия да се разпространяват овен издаваните вестници, и листовки за насочване вниманието на хората към съществуващите проблеми на настоящата икономическа и политическа ситуация в страната и опасността от настъпващия нео фашизъм.

ПБ на ЦК на БКП

Tags: