ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ В УКРАЙНА

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ИНИЦИАТИВАТА               В УКРАЙНА

  „Инициатива” смята, че последните кървави събития в Украйна отразяват вмешателството на САЩ и ЕС във вътрешните работи на тази страна, противоборството на различните части на капитала, с участието на империалистическите сили, борещи помежду си за надмощие в безпощадната конкуренция за пазари и източници на енергия. В тази борба се прави опит да се привлече народа на Украйна на едната или на другата страна.

Ние призоваваме трудещите се на Украйна да организират своя независима борба, произлизаща от техните интереси, за социализъм, а не да избират едната или другата част на плутокрациите на империалистите.

Секретариатът на „Инициатива” осъжда действията на фашистките сили, антикомунистическите нападки, вандализма върху паметника на Ленин.

Социализмът си остава актуален и необходим както никога. Тази перспектива трябва да се насочи срещу всеки капиталистически междудържавен съюз, за да се открие пътя за икономика и общество, което ще функционира не на основата на печалбата, а на основата за потребностите на трудещите се.

Брюксел, 27.01.2014 г.

http://ru.kke.gr/ru/articles/–00094/

Tags: ,