НИЕ ЩЕ СЕ БОРИМ С БУРЖОАЗНИЯ РЕЖИМ ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

rksm(b)През есента на миналата година в Атина се проведе семинар, организиран от Комунистическата младеж на Гърция на тема „Обмяната на опит в борбата с  капиталистическото варварство”. Присъстваха представители на младежки комунистически организации от много държави, които взеха активно участие в семинара. Редакцията смята, че ще представлява интерес за читателите, независимо от тяхната възраст, изказването на представителя на РКСМ/б/-Руския комунистически съюз на младежта-болшевики Батов.

„Скъпи другари! Благодаря Ви за поканата! Това е важно събитие за нас.

Ние бихме искали да споделим с вас своя опит и мнение за ситуацията в Русия. В някои организации, в това число и комунистически, битува погрешното мнение, че съвременна буржоазна Русия има нещо общо със Съветския Съюз, че президентът Путин води антиимпериалистическа борба със САЩ и Европейския Съюз, например, борейки се с киевската хунта.

В действителност Русия има някои противоречия с други държави, но това е на основата на капитализма и нищо повече.

В Русия върви процес на декомунизация. Въпреки, че руските власти не унищожиха чак такъв голям брой съветски паметници, то на идеологическо равнище се води истинска антикомунистическа кампания. Това си личи по филмите, книгите, публикациите в средствата за масова информация. Там където директната антикомунистическа пропаганда е неефективна, се използват други методи. Например отчитайки положителното отношение на руското общество към Сталин, буржоазната пропаганда го представя като монарх, руски националист, религиозен човек. Нашата организация проведе няколко акции, разобличаващи тези нагли лъжи. Например комсомолците от Ленинград и редица други градове разпространиха в обществения транспорт плакати и листовки с цитати на Сталин. Проведохме и редица акции срещу опитите да се преименуват станции на метрото, носещи имена на герои от съветско време.

Но буржоазията продължава своето настъпление: В Санкт-Петербург /Ленинград/, министърът на културата на Русия незаконно откри паметна плоча на генерала от царската армия, президента на Финландия Карл Манерхайм, съюзникът на Хитлер, командващ финландските войски и организатор на блокадата от север на Ленинград, в резултат на което загиват хиляди съветски граждани. /по последна информация ленинградските комсомолци са свалили плочата/

Властите ежегодно широко отбелязват Денят на Победата – 9-ти май. Но същността на Втората Световна война, нейният класов характер, ролята на социализма и комунистическата партия за унищожението на фашизма се игнорират.

В последно време се забелязва стремежа на руската буржоазия да използва съветски форми и символи за постигането на своите вътрешно и външнополитически цели. Това особено проличава в подготовката на Световният фестивал на младежта и студентите, който трябва да се проведе в началото на октомври 2017 година в Сочи. Руският национален организационен комитет за фестивала е препълнен с проправителствени и антикомунистически организации. РКСМ/б/ е единствената организация в Русия, която последователно отстоява прогресивния характер на Световния фестивал, борейки се против опитите на правителството на РФ и неговите марионетни организации да превърнат фестивала в пропаганда на руския империализъм. Правителството на РФ има намерение напълно да контролира мероприятието, да лансира идеята за „класовото сътрудничество”, за консолидацията на руските младежи около буржоазния режим, а също за външнополитическите цели на  руския капитал.

Като цяло условията на класовата борба в Русия са много тежки, особено след проведените неотдавна парламентарни избори. Новият парламент на страната закономерно стана още по-десен, още по-реакционен, а управляващата партия получи абсолютно мнозинство. Властта активно приема нови репресивни закони, които в близко време ще касаят и нас.

Въпреки това, ние, комунистите нямаме намерение да прекратяваме борбата. Ние ще се борим с буржоазния режим при всякакви условия!”

РКСМ/б/

Tags: