Декларация на ЦК на ВКПБ

НЕ НА РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА УКРАЙНА!

Декларация на ЦК на ВКПБ

Във връзка с изострянето на политическата криза в Украйна, в условията на нагли опити за завземане на властта в Киев и в западните области на републиката от протежетата на империалистите от САЩ и Евросъюза – с откровено фашистки сили − в украинското общество все по-често се подхвърля информация от най-различни «аналитични центрове», «експерти»» и «политолози» от различен вид за необходимостта от «федерализация на Украйна», тъй като, по тяхно мнение, иначе разцеплението на Украйна е неизбежен. Ситуация се усложнява от това, че някои политически деятели, облечени с власт, по своя статут са задължени да защитават единството на страната, открито заявяват, че Украйна вече е обречена на разпад. Към тази тълпа от песимисти се присъединиха даже някои политици от лявата част на политическия спектър.

Провокационните декларации от подобен род точно съответстват на това, към което се стремят западните империалисти, преди всичко ционистко-американския империализъм на САЩ. Както нееднократно сме отбелязвали, целта на империалистическите кръгове на  САЩ е световно господство. Сега на пътя им към тази цел е Русия, именно против Русия е  насочено главното острие на цялата американска външна политика. И именно затова завземането на Украйна е толкова мечтано от американците – то ще им даде възможност свободно да се разположат в непосредствена близост до жизнено важни центрове на Русия. Що касае политиката на страните от ЕС по отношение на Украйна, то действията на тези марионетки на САЩ изцяло са подчинени на общата стратегия на ционистко-американския империализъм.

Методите за постигане на целите на американските империалисти не се отличават с някаква новост. Те, както и по времето на Римската империя са: «разделяй и владей» и «лъжи, лъжи, лъжи». За съжаление калното смесване на тези «принципи» сработи при разрушаването на СССР, по същия принцип беше разрушена Югославия, също така беше разрушена неподвластната на ционистите независима Либия, по същия начин действа сега империализмът на САЩ в Сирия. Същата методология «на мирна контрареволюция» прилагат САЩ и европейските им блюдолизци и в днешните събития в Украйна, имащи за цел разрушаване на националната самобитност, единство на държавата.

Украинският народ е изстрадал своето държавно единство в течение на многовековната борба за своята независимост, която той загубил след трагичните събития от XIII – XIV век. Коренният прелом в тази борба настъпил през 1654 г., когато свиканата от изтъкнатия деец на украинския народ Богдан Хмелницки Переяславска рада, чиято 360-та годишнина отбелязахме неотдавна, е взела историческото решение за обединяването на Украйна с Русия. Тогава реално с Русия се е обединил само Левобережна Украйна, борбата за присъединение на всички украински земи продължила още почти 300 години. Последните земи били включени в състава на единната украинска държава – Украинската ССР – през 30-40-те години на миналия ХХ век: през 1939 г. Западна Украйна, през 1940 г. – Северна Буковина, през 1945 г. – Подкарпатска Русия.

 В състава на Украинската Съветска Социалистическа Република единната социалистическа украинска нация постигна огромни успехи в областта на културата, науката, промишлеността, селското стопанство. Всички признаци, определящи нацията – общност на територия, икономически връзки, литературен език, особености на културата и характера – бяха налице, такива те остават и понастоящем.

Твърденията на някои политолози, че Украйна е различна (Западна и Източна Украйна, причерноморските области и Украинското Полесие), съвсем не отричат единството на украинската нация. Подобни особености има практически във всяка нация, което е  наследство от нейното историческо развитие, и това знаят всички етнографи по света.

Смехотворни са и опитите на някои «специалисти» да поставят начело на Пантеона на западните украинци бандитите на Бандера и Шухевич. Както престъпниците Хитлер, Гьобелс и Химлер не могат да определят лицето на немската нация, така и организаторите на фашистския терора в Украйна не могат да определят лицето на галичани – западните украинци.

Историята показа, че западните украинци са пренесли през вековете стремежа си към единение с източните украинци. В средата на ХIX век в Галиция и центъра й Лвов, намиращ се тогава в състава на Австро-Унгария, имало мощно движение на москвофили за присъединение към тогавашна Русия, за литературен език ползвали «язычие», тоест смес на църковнославянския с полски и руски думи, който наричали «руськи» език. Един от ръководителите на това общество бил и изтъкнатият украински писател, поет, учен и политически деец Иван Франко. Именно такива хора като Иван Франко може да се  нарекат истински герои на Западна Украйна.

  Към това може да се добави, че в топонимията на Галиция (в имената на някои населени места и улици) е съхранена думата «руски», а някои от галицийците чак до 50-те години на ХХ век като самоопределение са използвали думата «русин», известно от времето на Киевска Рус, а не «украинец».

  За съжаление в навечерието на I световна война австрийските власти разгонили москвофилското дружество и започнали да поддържат западно ориентирани украински националисти. Същата практика използвали и хитлеристите. Обаче независимо от всички тези противодействия, през ХХ век обединеният украински народ с подкрепата на  руския народ успя да създаде велика процъфтяваща Украинска Съветска Социалистическа Република, която по нивото на своего развитие излезе на предни позиции както в Съветския Съюз, така и в света. 

  Достатъчно е да кажем, че до 45% от съюзното производство от продукцията на черната металургия и до 33% от добива на каменни въглища даваше УССР. Голям дял имаше  Съветска Украйна и в селскостопанското производство: до 60% захарно цвекло и до 48% от слънчогледа, до 30 % от пшеницата.

  В Украйна беше създаден мощен производствен комплекс, свързан с другите републики на Съветския Съюз.

  Какво получиха украинския, руския и другите народи на СССР в хода на буржоазната контрареволюция, преминавайки на буржоазен пазарен модел народно стопанство? Може  би процъфтяване, бурно развитие? Не, във всички бивши съюзни републики виждаме еднаква картина: закриват се заводи и фабрики, намаляват посевите селскостопански култури, обрастват с трева полета, расте безработицата и като следствие растат цените на стоките от първа необходимост, трудещите се обедняват. С очите си виждаме: КАПИТАЛИЗМЪТ, ТОВА Е РАЗПАДАНЕ, РАЗРУШЕНИЕ, КРИЗА. И разпадането на Украйна на части окончателно ще доубие икономиката й. Към това се и стремят западните й «доброжелатели». Те и не смятат да възраждат икономиката на Украйна, тяхната цел е да я превърнат в «бананова» република, колония. Освен икономическите щети, разцеплението на единна Украйна може да провокира и гражданска война с най- трагични последствия. Трагичността на ситуацията се заключава и в това, че украинските трудещи се ще гинат за интересите на буржоазията: едни за интересите на компрадорската (прозападна) буржоазия, други – за интересите на националната буржоазия.

  Затова ЦК на ВКПБ призовава трудещите се на Украйна да се обявят против всички опити на властта и опозицията да създадат от единната държава Украйна федерация от регионални образования, която в условията на днешната нестабилност неминуемо ще доведе до разпадането на украинската република, от което неминуемо ще се възползва НАТО, за да въведе свои войски.

  Призоваваме трудещите се от всички региони на Украйна да проявят солидарност, да се противопоставят на всякакви безотговорни декларации на политици-дезинтегратори, ясно и еднозначно да им кажат: «НЕ НА РАЗЦЕПЛЕНИЕТО НА УКРАЙНА!»

  В наши документи още по-рано се отбелязваше, че в Украйна се прави опит за фашистки преврат, осъществяван с пряката и открита намеса във вътрешните работи на Украйна на американски и европейски политици и дипломати, при активното участие на неправителствени организации. Обучените в военно-спортните лагери в Прибалтика и в Украйна под ръководството на инструктори от НАТО бойци от «Десния сектор» и други ултранационалистически неонацистски военизирани групировки много бързо превърнаха «мирния протест на гражданите за европейски избор на Украйна» в открито въоръжено противопоставяне на управляващия режим с цел отстраняване от власт на Янукович и партията на Регионите и превръщането на Украйна в национал-фашистска държава, напълно подконтролна и управлявана от западния капитал. И по-нататък, несъмнено, от територията на Украйна ще бъде осъществена експанзия на империализма на САЩ–НАТО против Русия, при стълкновение в братоубийствено клане на двата братски народа и окончателно превръщане както на Украйна, така и на Русия в колониално-суровинни придатъци на Запада.

  Против такова настъпление на реакцията най-важното средство за противодействие е единството на работническата класа и всички демократични сили. Затова призоваваме всички леви и демократични сили консолидирано да противостоим на фашисткия преврат.

  За да не се допусне разпадането на украинската икономика и се обезпечи истинска  независимост на републиката, призоваваме трудещите се на Украйна да се обявят за присъединяване на Украйна към Митническия съюз, подобрявайки така условията за съвместна борба на трудещите се от Украйна, Русия, Белорусия и Казахстан против властта на капитала.

  Само възраждайки по революционен път Украинската Съветска Социалистическа Република и Съюза на Съветските Социалистически Републики, трудещите се от Украйна ще успеят да възстановят динамично развиващата се икономика и да открият пътя към прогреса и просперитета.

 

5 февруари 2014г., г. Ленинград

Н.А. Андреева

Генерален Секретар на ЦК на ВКПБ

Tags: