ИВАН ИВАНОВ ПЕТРОВ – ПАРТИЗАНИН

  Роден на 21.01.1921 год. В с. Медовина, обл. Търговище в бедно селско семейство.

  Завършва основно образование в родното си село. Учи обущарски занаят в гр. Попово, където става член на РМС и е включен в ръководството му.

  През 1938 год. отива на работа в гр. Русе, където пренася нелегални материали. Полицията е по следите му. Това го принуждава да търси работа в Казанлък.

  Не му харесва средата, в която попада – аполитичност и  разединеност цари сред младежите.

  Напуска Казанлък и пристига в Габрово, когато вече е пламнал пожарът на Втората световна война. Постъпва на работа в обущарска фабрика.

  Полицията е по следите му. Връща се в Попово при стария обущар Димитър Коларов.

  През пролетта на 1941 год. влиза в казармата на 19-ти пехотен полк в Разград. И тук ремсистът Иван Иванов остава ремсист. Бързо се свързва с ремсовото ръководство в града, от което получава „Младежка искра” и нелегални материали.

  След казармата търси работа в Русе и Попово.

  В късната вечер на 06.09.1943 год. тръгва по пътя на въоръжената кървава борба. Посрещат го в Поповския партизански отряд, където обучава партизаните в бойна подготовка.

  На 22 срещу 23 март 1944 год. в неравен седем часов бой Иван Иванов Петров загива заедно с партизанина Михаил Томанов в землянката край с. Ковачевец.

Стефан Стоянов Стефанов

Tags: