КОЙ Е КОМУНИСТ СЕГА?

В сегашно време властващите се надпреварват да хулят комунистическата власт по време на строителството на социализма. В резултат на това много убедени в комунистическата идея плахо заявяват „и аз съм с леви убеждения” или „и аз съм комунист”. Нищо че членува в съвсем друг партия и в изборите подкрепя либерална пазарна програма, което си е точно капитализъм.
Да не говорим за онези активни „комунисти”, всъщност ревизионисти, които открито се определиха като членове на партии с чисто капиталистическа ориентация – станаха проспериращи бизнесмени и промениха социалното си положение в направление, отдалечаващо се от мизерното българско ниво.
Разбира се, за комунист може да се смята човек, който е член на Българската комунистическа партия и спазва устава й като се включва в дейността на първична партийна организация, участва в обсъждането на проблемите на обществото, защитава позициите на партията; следи партийната преса и отношенията с другите организации и не на последно място редовно отчита определения членски внос.
Сега, когато се излива много тенденциозно негативизъм по адрес на социалистическия период, комунистът трябва активно да показва позицията си и да изтъква предимствата, хуманността на социалистическото общество пред капиталистическото, където всичко е превърнато в стока. За комуниста сега е важно не само да е убеден самия той в идеята, но да го демонстрира, да убеждава хората, с които общува. Така може да преодолеем тази апатия, безразличие, което е обхванало народа ни. Властващата мафия се развихря – най-жестоко граби народа и се обогатява. Трябва ли комунистите да се примиряват с тази обстановка, достигаща до революционна ситуация и крещи за истинска промяна.
Зонка Спасова – председател на ЦК на БКП
Редакцията на в-к „Комунистическо дело” ще публикува най-новата редакция на устава на БКП, приет на 22 конгрес.

Tags: ,