Комюнике

Боливарското правителство отхвърля изявленията на

 Държавния секретар на САЩ

Боливарска република Венецуела

 

Министерство на народната власт за външните работи

 

Комюнике

 

Правителството на Боливарска република Венецуела категорично отхвърля изявленията на държавния секретар на САЩ, Джон Кери, които са още една маневра от страна на Вашингтон, насърчаваща и легитимираща опитите за дестабилизиране на венецуелската демокрация чрез  групите, отприщили насилие през последните дни.

 

Правителството на Обама лъже, когато поставя под въпрос валидността на правата на човека и демократичните гаранции в нашата страна. Институциите на Боливарска република Венецуела, създадени по силата на върховенството на закона и правосъдието,  гарантират упражняването на политическите права на всички свои граждани, в рамките на широки граждански свободи, заложени в  Конституцията.

 

Правителството на САЩ  лъже, когато осъжда ареста на анти – мирно протестиращи. Венецуелското правителство е действало и ще продължи да работи срещу насилствените действия на екстремистки десни фракции, които опасно заговорничат срещу демократичните свободи, заплашвайки живота на нашите съграждани, свободата им за мирно упражняване на права, както и против публичната и частна собственост чрез проявите на вандализъм, наказуеми от закона.

 

Държавният секретар Джон Кери, от името на своето правителство излиза в защита на лидера – насилник  Леополдо Лопес. Светът трябва да знае, че има много доказателства, че групите, организирали насилието през последните дни, са ръководени от г-н Леополдо Лопес срещу когото има законна заповед за задържане и предаването му на властите и няма сила, нито шантажи, които да попречат на тази заповед на венецуелските власти, защото това  е необходимо за възстановяване на спокойствието в Родината.

 

Правителството на САЩ трябва да поеме своята отговорност пред венецуелския народ и пред света, че позволява на институции и лица от САЩ да финиансират, легитимират и насърчават действия на лица и групи, които заплашват с насилие венецуелското общество и  търсят начини да се противопоставят на демократичната воля, изразена от нашия народ да гради суверенно и мирно своята съдба.

 

Народът и правителството на Венецуела, ръка за ръка с всички държавни институции и организаци на народната власт, ще продължат  невъзмутимо да работят и да действат в рамките на Конституцията, законите и принципите на една истинска народна демокрация, необходими за гарантиране на нормалното развитие на обществото, и за проваляне на насилническите действия, които открито насърчава империалистическото правителство на САЩ. Призоваваме независимите правителства и народите в света към активна солидарност срещу тази голяма североамериканска интервенция.

 

 

Каракас, 16 февруари 2014г. 

Tags: