ЛИСТОВКА НА БКП

СПРАВКА НА СЪЮЗНИЧЕСКАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ (СССР, САЩ и ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Политически арести и убийства в България

 

1923 – 1944 год.

– 31 000 убити 1923 г.

– 9150 убити партизани 1941-44 г.

с награди по 50 000 лв за глава

– 22 000 ятаци и помагачи с

изгорени къщи

– 9000 в затворите

– 31000 в концлагери

– 15000 интернирани

– 64000 арестувани в участъци

 

 

след 1944 год.

– арестувани 18000 души

– след преглед останали 11122 души

– осъдени на смърт 2730 души

– осъдени на затвор 6536 души

– оправдани 1856 души

– в ТВЛ – 3297 души

– в лагери и затвори през 1946-47 г. 2000 души

БКП

 

Tags: