Международен ден на жената

8март

  8 март е Международният ден на жената, който се чества като празник на международната солидарност, сила и сплотеност на жените, за борба срещу империализма, за мир и истинска народна демокрация. Началото на съвременния празник е свързано с женските движения за равни права с мъжете и борба против войната и насилието.

 

Идеята за Международен ден на жената възниква в началото на XX век. Историята на празника започва на 8 март през 1857 година в Ню Йорк, когато е организиран един от първите протестни митинги на жените, работещи в текстилните фабрики. Те настоявали за равни права с мъжете, намаляване на работното време и подобряване условията на труд. През 1909 година Американската социалистическа партия провъзгласила 28 февруари за Национален ден на жената. До 1913 година американските жени са го отбелязвали на последната неделя от месец февруари.

 

През 1910 година на Втората международна конференция на работещите жени в Копенхаген, организирана от социалистическия интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема: Всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува деня на работничките и на международната им солидарност, с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери на живота.

В резултат на това решение Международният ден на жената се чества за първи път през 1911 година в Австрия, Германия, Швейцария и Дания, когато повече от един милион мъже и жени участват в шествия. От 1914 година отбелязването на празника в различните страни е на датата 8 март. Този празник се свързва в началото на века с борбата за политическо, икономическо и социално равноправие. През 1977 година

 

Общото събрание на ООН решава 8 март да стане Международен ден за правата на жените и за мир.

 

По случай бойния празник на жените за равноправие, за мир  против империализма и капитализма, редакцията на в-к „Комунистическа правда” поздравява комунистките в България и всички жени, като им пожелава здраве, успехи в борбата за труд, достъпно и качествено образование на техните деца, за безплатно здравеопазване и за 6 часов работен ден.

РЕДАКЦИЯ НА В-К „КОМУНИСТИЧЕСКА ПРАВДА”

Tags: