МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ЖЕНАТА – 8 МАРТ

8-mart

Международният ден на жената – 8 март, е ден на бойно сплотяване на трудещите се жени от всички страни в борбата против империализма, за мир, за демокрация.
В капиталистическите страни,  царят безправие и експлоатация на жените, закони, които грубо потискат правата и достойнството им.
Още по-тежък е животът на жените в колониалните и зависимите страни, между които е и България, в които жените са подложени на най-жестока експлоатация и унизително съществуване.
Никоя друга обществена система не  прави толкова много за жените, колкото социалистическата. Тя осигурява на трудещите се жени пълно равноправие с мъжете. Тя въвлича милиони жени в строителството на социализма и комунизма, като им осигурява всички условия за разтежа на техните сили, способности и таланти. Социалистическата жена участвува наравно с мъжа в управлението на държавата, в изпълнителната и местната власт. Социалистическата жена заемаше (а в социалистическите страни заема и сега) почетно място в стопанското строителство.
Социалистическата система позволява на жените да се трудят добросъвестно в предприятията на промишлеността. Кооперативният строй носи на трудещите се жени от село пълно разкрепостяване, прави жената икономически независима и самостоятелна. Той позволява на хиляди жени да се включат в управлението му.
Социалистическата система позволява на жените без никакви предразсъдаци да участвуват активно в културния  и живот. Затова в нея те работят активно, творчески и с ентусиазъм като инженери, техници, лекари, учители, учени, писатели, художници, новатори в промишлеността и селското стопанство, работници.
Социализмът създава всички условия и възможности за жените да съчетават трудовата и обществената си дейност с изпълнението на своите майчински задължения. Социалистическата система разширява мрежата от детски ясли, градини и други детски учреждения. Подпомага всячески многодетните и самотните майки. Тя отдава голяма почит на многодетните майки.
За съжаление, поради егоизмът на шепа партийни предатели (неразкрити и не наказани навреме) у нас временно се настани омразният за мнозина капиталистически обществен строй, при това в най-уродливата му компрадорска форма. По тази причина българската жена е отново робиня на капитала от всякакъв вид.
Но великите примери на жените-революционерки от времето на най-острата борба на българския пролетариат и прогресивната част на народа срещу фашизма е жив. И тя отново взима и ще взима все по-отчетливо място в жестоката класова борба за равноправие и социално равенство.
Честит празник скъпи другарки!
ЦК на БКП

Tags: ,