ПЪРВАТА РЕПУБЛИКА НА ТРУДА

На 18 март 1871 г. беще обявена първата република на труда – Парижката Комуна. Тя развя своето червено знаме през този период във Франция, защото особеното развитие на тази страна, от феодализма към капитализма, обуслови тази първа победа на пролетариата над буржоазията.

Комуната не разрушаваше, а организираше действителното единство на цивилизованата нация, като създаваше истински демократична република, управлявана от правителство, изискващо минимални разходи. Но не това бе нейната крайна цел. „Нейната тайна, както изтъква Маркс, се състоеше в това, че тя по самото си същество беше правителство на работническото съсловие,… отдавна търсената политическа форма, при която би могло да се извърши икономическото освобождение на труда.”

И трябва дебело да се подчертае, че при дълбоките социални преобразования, които Комуната извърши, тя не проля нито капка кръв от буржоазията.

Из книгата „Социалният злодей” – проф. Велико Карачивиев

Tags: