РОДЕНИ СМЕ ДА ПРЕВЪРНЕМ ПРИКАЗКАТА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Известно е, че Руската комунистическа работническа партия  (РКРП) и Революционна партия на комунистите (РПК) са създадени през есента на 1991 г. като неминуем отговор на унищожаването на родната страна – Съюза на Съветските социалистически републики и на Комунистическата партия на Съветския съюз. Комунистите от нашите партии и редица други комунистически организации не можеха да не се вдигнат на борба срещу разрушителите на социалистическата си Родина. Намерихме единомишленици, обединяваше ни другарство и комунистическо братство. Двадесет години не изминаха напразно – трупахме опит в борбата с класовите врагове , не винаги успявахме, но имахме и успехи. И затова се поздравяваме с двадесет години от нашето учредяване.
Обаче тези две десетилетия бяха и си остават трагична страница в историята на нашия съветски народ. Множеството политически, социални и духовни загуби, прекършените човешки съдби и несбъднати надежди са безброй. Тъжната действителност на живота при капитализма отвори очите на много съотечественици за същността на този строй. Обаче за това прозрение народът ни плати и продължава да плаща много висока цена. Затова, отбелязвайки двадесетгодишнината на РКРП и РПК, вече 10 години действащи като единна партия РКРП-РПК, ние говорим предимно за нерешените до сега стоящи пред нас задачи.
Ние и програмата на нашата партия сме убедени във верността на принципите на марксизма-ленинизма и „потвърдените от практиката на ХХ век изводи за комунизма като естествено-историческа перспектива на човечеството” (цитатите са от програмата на РКРП-РПК). Но тази увереност в никакъв случай не изключва огромното значение на субективния фактор, т.е. за нашата борба имат значение изборът на ключовите й  направления, постоянството, закалката и настъпателния характер.
От първия конгрес на РСДРП (1898 г.) до Октомврийската революция 1917 г. са изминали почти 20 години. Толкова са трябвали на нашите прадеди да подготвят и осъществят социалистическата революция. Четири години на най-тежката и кръвопролитна война са били потребни на нашите бащи и деди, за да разгромят хитлеристкия фашизъм и да защитят Съветската власт и социалистическата си Родина.
А пред нашата партия, отбелязваща 20 годишнина, още стои въпросът: какво трябва да направим сега, за да сложим край на мъченията на народа ни от капиталистическата робия.
Ние и програмата на нашата партия казваме: „… без революционни действия на работниците и техните съюзници, трудещите се няма да успеят да вземат властта в свои ръце”. Принципно „без да се отказваме от участието в избори и от борбата за симпатиите на мнозинството от избирателите, ние сме убедени, че … залагането на парламентарния път към социализма, към власт на трудещите се е илюзия и измама, теоретична заблуда, носеща огромна политическа вреда на цялото пролетарско движение. И в Русия, и в другите страни буржоазията потъпква и ще тъпче волята на болшинството, използвайки за това най-различни методи от рафинирани измами и заплахи до открито кърваво насилие”. Ние трябва да убедим трудовия народ, преди всичко неговата работническа класа, в необходимостта и от икономическа, но главно от революционна политическа борба и да му помогнем да се организира.
При това ние сме длъжни да помним: нашето място е да сме на първата линия в схватката с буржоазния режим.
Перифразирайки думите на поета, нашите партии са създадени, за да превърнат приказката-мечта на човечеството за пътя към комунистическото бъдеще в действителност през живота на сегашното поколение. За това са ни нужни знания и настойчивост, мъжество и безстрашие, другарство и пролетарска солидарност.
В-к „Мысль” бр. 12/2011 г.

Tags: