СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ

komunisti-G-T

На фона на опасните за народите събития, ставащи в региона на Източното Средиземноморие, все по-важна става общата позиция на комунистическите партии, насочена срещу империалистическите интервенции и войни. Неотдавна с визита в Турция пристигна делегация на КПГ, която обсъди събитията в региона, ситуацията в Гърция и Турция, задачите и опита на комунистите на двете страни, заедно с турските си другари. Двете компартии се съгласиха да публикуват  съвместна декларация по повод участието на НАТО в патрулирането в Егейско море под предлог за борба с незаконната миграция. В декларацията се отбелязва:

Не на империалистическата война! НАТО – вън от Егейско море!

В продължение на пет години продължава империалистическата интервенция на САЩ, НАТО и ЕС, Турция, Израел и монархиите от Персийския залив в Сирия, довела до смъртта на стотици хиляди хора,    до вълна от бежанци, до страданията на милиони други, която преминава в нова фаза на изостряне. Това е явно свидетелство за участието на НАТО в конфликта и за подготовка на възможни наземни операции.

Става очевидно, че военната намеса на Русия със съгласието на сирийското правителство промениха условията на военното равнище, поради което НАТО разширява военното си присъствие в региона, включвайки  и изпращайки кораби на военно-морския си флот в Егейско море под предлог за оказване на мониторинг върху миграционните потоци.

Тези, които са виновни за трагедията на милиони хора, оставили дома си, сега призовават за усилване на военното присъствие в региона. Но е добре известно, че буржоазията, с нейните политически представители, с нейните империалистически съюзи, такива като НАТО и ЕС, не са възприемчиви към страданията на хората. Те са лицемери! Под едни или други предлози крият противоборството, което се води между тях и капиталистическа Русия с цел защитата на интересите на своите собствени монополистически групи, за подобряване на геополитическото им положение, контролът върху източниците на енергия, транспортните пътища, пазарните дялове, както и преструктурирането и усилването на господството на капитала си в региона.

Компартиите на Гърция и Турция осъждат тези опасни процеси в Сирия, ролята на империалистическите държави, позициите на правителствата на Турция и Гърция.

Ние подчертаваме, че е крайно важно, трудещите се, народните слоеве да осъзнаят, че това е война на монополистическите интереси и се води с политически, икономически, и военни средства, хвърляйки народите в огъня на кръвопролитията.

Трябва да се отбележи, че участието на двете страни в НАТО заплашва двата народа и мирното им съществуване, понеже НАТО не признава границите и суверенните права на двете страни, и в същото време той представлява  „въоръжената ръка” на евро-американския империализъм, противопоставил се срещу другите народи.

Ние призоваваме народите си за готовност, да се предотврати участието на нашите страни в новата империалистическа касапница, както и в сценариите, противопоставящи нашите народи за интересите на капитала, както и в империалистическите планове, заплашващи други народи.

НАТО – вън от Егейско море! Не – на превръщането на Егейско море в плацдарм на НАТО.

Не на лицемерния империалистически ЕС!

Не на империалистическата война!

Комунистическа партия на Гърция

Комунистическа партия на Турция

Tags: ,