ЧЕСТИТ 8-и МАРТ! СКЪПИ ЖЕНИ ТРУЖЕНИЧКИ!

8март

ЦК на БКП Ви поздравява с международния женски празник 8-и март – ден за международна солидарност с трудещите се жени в борбата против буржоазното господство и престъпния империализъм, за икономическо, социално и политическо равноправие, за по-добър живот на децата, за социализъм и запазване на мира на планетата Земя!

В настояще време цялата пропагандна машина на буржоазната държава работи за да представи 8-и март като женски празник на цветята и пролетта, за да изтръгне от него класовото му съдържание.

Длъжни сме да напомним, че този ден започва да се отбелязва по цял свят по предложение на видната деятелка на германското и международното работническо движение Клара Цеткин на Втората международна конференция, през 1910 г. в Копенхаген /Дания/, с цел революционна мобилизация на широките женски маси против буржоазното господство.

Представителките на работническата класа в България взеха активно участие в борбата против фашизма и капитализма, дадоха своя значителен принос за победата на Социалистическата революция на 9-и септември 1944 г. и за строителството на социализма, откриващ пътя за истинско равноправие.

Народната власт не само провъзгласи, но и обезпечи реалното равноправие между мъжете и жените във всички сфери на живота. Жените-труженички наравно с мъжете овладяваха нови професии и достигаха в тях до съвършенство. Не „красивите” безделници бяха популярни в нашето социалистическо общество, а героините на труда, от чието майсторство и дръзновение се възхищаваше цялата страна.

При социализма жените, както всички останали граждани, имаха гарантирано право на труд и достойна почивка, на безплатно медицинско обслужване и образование, бяха социално защитени и уверени в утрешния ден. Жената-майка беше спокойна за бъдещето на своите деца.

След контрареволюционния преврат през 1989 г. жените, както и всички останали хора, загубиха много. Постоянно растат цените на всички стоки, образованието и медицинското обслужване вече се заплащат, появи се и расте безработицата, социална защита за хората практически няма, недостъпно за обикновения човек е придобиването на жилище. Днес много малко млади семейства могат да си позволят да купят или построят нова квартира. Няма я вече увереността в утрешния ден, присъща на хората по времето на социализма. Особено трудно да живеят в условията на криза стана за жените от бедните класи, които трябва да се грижат за семейство и деца при постоянен недостиг на средства за съществуване.

Що се касае за така наречената „свобода”, то в буржоазното общество тя е само за жените от господстващата класа. Жените имащи пари имат и много повече права даже от мъжете, които нямат пари. За трудещите се жени равноправието при капитализма е само гола декларация.

Само при социализма жената труженичка, представителка на работническата класа, на трудовото селячество и трудовата интелигенция може да възвърне своето щастие и свобода.

Ние, комунистите, призоваваме всички жени-труженички да отбележат Международния комунистически женски ден 8-и март под лозунгите за борба против капиталистическата експлоатация и капиталистическото робство и възстановяване на социалистическия строй в нашата Родина.

ДОЛУ НЕСПРАВЕДЛИВИЯ БУРЖОАЗЕН СТРОЙ!

ДА ЖИВЕЕ БЪДЕЩИЯТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРОЙ!

Tags: