60 ГОДИНИ БЕЗ СТАЛИН

На 5 март 1953 година в Москва след тежко боледуване почина Йосиф Висарионович Сталин, велик продължител на делото на Ленин.

Името на Сталин е свързано с всичко най-скъпо за всяко честно сърце. Под негово ръководство ВКП(б) помогна на Българската комунистическа партия да се превъоръжи с непобедимите оръжия на ленинизма, да израсне като партия от ленински тип, организатор и ръководител на масите, довела до установяването на социализма в България.

Колко актуални са днес неговите думи:

„ И все пак, както и да се развиват събитията, след време погледът на новите поколения ще се обърне към делата и победите на нашето социалистическо Отечество.

Новите поколения ще развеят знамето на бащите и дедите си.

Те ще строят своето бъдеще по примера на нашето минало.”

Със всеки изминат ден, под натиска на империализма на монополите и техните местни слуги, все повече очи започват да виждат лъчезарния хоризонт на справедливото социалистическо бъдеще.

Няма да мине много време и ще се осъзнае, че без здравите темели на сталинското минало, то не може да се изгради трайно.

Да върнем светлия образ на Сталин в съзнанието на българския пролетариат, в българския народ!

Tags: