ЕДИНСТВО НА НАРОДИТЕ СРЕЩУ ИМПЕРИАЛИЗМА

  Главният и общ враг на народите – империалистите, за да натрупат по-голяма печалба, начело с НАТО, ООН, МВФ като цяло атакуват хората на труда, културата на народите, експлоатират природните богатства и създаденото с труда на хората.

  Империалистите нападат. Нападат работниците, нападат земята на народите. В Средния Изток, нападат ценностите им, вярата им. В Европа отнемат извоюваните права на работническата класа. Потиснатите народи по целия свят стават още по-бедни, културната инвазия на империалистите, води до деградация на народите. Хората губят своите ценности, стават чужди един за друг. Европейският империализъм издигайки расизма, иска да унищожи духа на интернационална солидарност. Империализмът се стреми да накара народите, които се борят срещу него да капитулират, да разгроми М-Л организации.

  Империалистите оказват постоянен натиск над интелектуалците, хората на изкуството, журналистите, революционерите и демократите. Цензурират произведения им, прикриват фактите…

  Извоюваните академични и демократични права на младежта се премахват, чрез натиск искат да сломят революционно-демократичната младеж. А  младежта чрез морална и културна деградация се отчуждава от собствения народ и неговите ценности и права.

Води се настъпление и силен натиск срещу социализма, срещу организираността, срещу борбата за права. Има стремеж да се накарат борещите се да се предадат. Империалистите се стремят с повтаряне на лъжите: „времето на социализма отмина”, „империализмът е непобедим”, „всеки проблем има решение в рамките на империализма”, да накарат националноосвободителните и революционни организации да капитулират.

На 14-21 април 2013 г. в Итанбул се организирасимпозиум срещу всички тези неща: експлоатация, потисничеството и отнемане на правата, за обединение на опита на народите борещи се срещу империализма.

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ИСКАМЕ?

 От 43 години насам в Турция, с цената на стотици жертви, водим борба за независимост, демокрация и свобода. Изтезавани, задържани, убивани… платихме всяка цена, която ни се налагаше. Силата ни е в организираността ни.

  Ние сме народно движение на марскисти-ленинисти. Искаме да променим обществената система в страната си и в света.

  Турция е неоколониална страна напълно зависима от империализма. Местните монополисти които са слуги на империализма и държавната власт, която пази техните печалби, крачка по крачка продават страната ни на империалистите. Всичките подземни и надземни богатства на страната ни са предоставени в услуга на империалистите.

Живеем в страна управлявана от фашизъм. В досегашната история на Турция, не е имало толкова продажно и зависимо от империализма правителството като това на AKP (AKP – ПСР: Партия на справедливостта и развитието начело с Р. Ердоган). И на най-малкия протест за права се отговаря с бомби с газ и куршуми. Само за това, че продават социалистическа преса, хората биват простреляни на улицата. По затворите ни има хиляди политически затворници. Затворниците биват убивани чрез изтезанието на изолацията. Народът ни живее в голяма нищета. ПСР, с лъжи и демагогия заблуждава народа. Всяка част от обществото, която не е от неговата страна, е атакувана жестоко. Над всички: от журналисти до работници, от хората на изкуството до ученици и студенти се упражнява натиск и политика на сплашване.

  Империализмът и неговите марионетни правителства не са силни, не са непобедими. Истински силна е историческата правота на народите и социалистическата идеология. Империалистите се обединяват за да сломят и да могат да експлоатират по-добре народите по света. Ние, социалистите, революционерите, прогресивните хора, борещите се за демократичните си права, патриотите… по целия свят, трябва да сме обединени срещу агресията на империализма. Трябва да създадем дух на интернационално единство и солидарност. Затова, искаме четвъртият симпозиум „Eдинството на народите срещу империализма – Еюп Баш” да бъде средство по този път.

Народен Фронт – Турция

Tags: