ДОСТОЕН ЧОВЕК И ПОЛИТИК – ИСТИНСКИ КОМУНИСТ ЕРНСТ ТЕЛМАН /16.04.1886 – 18.08.1944 /

telman

„В живота трябва да се върви само напред. Ние живеем в такова време, когато ценност представлява само борещия се човек.” Е. Телман

Ернст Телман е известен политик и революционер, лидер на Комунистическата партия на Германия и виден деец на международното работническо и комунистическо движение. Роден е на 16 април 1886 г. в Хамбург в работническо семейство. През октомври 1925 г. той е избран за председател на ЦК на КПГ и за депутат в Райхстага. Под неговото ръководство КПГ се превръща в една от най-силните и най-важни секции в Комунистическия Интернационал. На парламентарните избори в края на 1932 г. КПГ събира 6 милиона гласа и получава 100 мандата в Райхстага. По това време Телман е вече широко известен на световното комунистическо и работническо движение като член на Президиума и Политическия Изпълком на Коминтерна.

Телман често посещава СССР и изучава опита в строителството на социализма. Той активно работи в Коминтерна, а в свободните от заседания дни пътува из страната и общува със съветските работници, селяни, войници и матроси, които много го обичат и винаги топло посрещат, даже е избран за почетен член на екипажа на крайцера „Аврора”. А в мразовитата нощ на 23 срещу 24 януари 1924 г. е в почетния караул пред мавзолея на Ленин.

Ернст Телман неотклонно и систематично пренася идеите на Ленин сред немската работническа класа. Цялата обществено-политическа дейност на Телман, неговите речи и статии свидетелстват за това, че той умело прилага учението на Ленин в условията на Германия, водейки упорита борба за запазването на чистотата на марксистко-ленинската теория.

Е. Телман не се изказва много често в Райхстага, но неговите  речи винаги носят принципен характер. Той използва трибуната на Райхстага в истинския смисъл на думата за това, да говори с многомилионните маси на трудещите се. Той не обръща внимание на провокационните реплики на класовите врагове, по някой път им отговаря делово, кратко и лаконично, друг път ги разобличава. Изявленията на Телман в Райхстага служат като образец за това как трябва да се бори комунистът против класовия враг в неговия собствен дом. Телман е един от най-популярните оратори.

Е. Телман е един от създателите и ръководителите на знаменитата организация „Рот Фронт” – боевото крило на КПГ. Тази популярна масова организация обединява в своите редици не само комунисти, но и социалдемократи и безпартийни. Нейните членове охраняват митинги и демонстрации, водят разяснителна работа сред народните маси, разобличават агресивните планове на германските милитаристи, монополисти и юнкери. Световно известен е характерният поздрав на рот-фронтовците – свитите в юмрук пръсти, символизиращи единството на всички прогресивни сили. След време този поздрав се употребява и от всички антифашисти и антимилитаристи по света.

След идването на власт на Хитлер КПГ става най-мощната опозиционна партия, а Ернст Телман – символ на съпротивата на немския народ против нацистката диктатура. През януари 1933 г. КПГ е забранена и комунистите са подложени на жестоки репресии. Много от тях са арестувани. По личната заповед на Хитлер Ернст Телман също е арестуван и държан 11 години в изолатор. През август 1944 г., когато става очевиден скорошният крах на Райха и Хитлер губи всякаква подкрепа от населението, Е. Телман е разстрелян в концлагера Бухенвалд на 18 август. Той остава в паметта на хората като достоен човек и политик – истински комунист!

РД

Tags: