ИЗБОРИ

Това избирането е психичен процес. В живота човек винаги трябва да избира и да бъде избиран. Самата човешка същност като организация на висшата материя на мозъка психиката е създадена всеки миг да бъде на прага на избирателен процес.

  Драги читателю, това не е просто философстване, а опит за проникване в днешния ден от позицията на големите и малки събития. Особено политически.

  Та мисълта ми е, че ти днес си подложен на жестоката обработка на съзнанието да смяташ, че имаш някакви права и можеш да считаш, че живееш в някаква демокрация. Тоест, да избираш, едва ли не че от теб зависи политическото и икономическото състояние на страната и на самия теб. ЛЪЖА! Дебела лъжа!

  Първо, На теб никой няма право да ти поставя въпроса за избиране, защото в природата, в твоята човешка природа, всичко е избрано. Избрано е да имаш две ръце, два крака, глава и т.н. Никой няма право да ти посяга на ръцете и на главата. Та било то и демокрация, било то и тоталитаризъм.

  Драги читателю, питам те: схващаш ли същността на въпроса. Като творение на природата ти просто си създаден и избран да избираш сам от нея. Само от нея. Това, че има общество, е същото. Хората в обществото са точно такива, каквито са и в природата. Това е доказано от Маркс и не подлежи на алтернатива. Не защото е просто комунистическа идеология, а защото отговаря на природните закони.

  Така. А сега защо теб те поставят днес да избираш. Какъв е този психологически и политически ход. Просто това е предисторията на обществото, както пише Маркс, и други неща в капитализма, друго мислене – няма. Казано е, че при социализма като преходен стадий от капитализъм към комунизъм също се прилагат методи близки до капитализма, защото по логичен път след като се намира все още капиталистически елемент, то той трябва да бъде отстранен с тези методи. Но въпросът е там, че първо психологически твоето съзнание се работи от капиталистическата пропаганда да вършиш именно такива неща, които трябва да отговарят на буржоазното мислене. Т.е., пазарно стопанство – избиране, търговия с тяло – избиране, търговия с мислене – избиране. Сам разбираш, нали. Просто ти си подложен на такъв живот, на такова мислене, цялата ти дейност и живот да бъде едно избиране. И във всичкото това винаги се прилага обяснението, че подлежи на някаква правота на своето поведение. Лъжа, сам виждаш, че тук няма никакво право и правно състояние. Просто си обработван. Защо – защото според това, което се нарича комунизъм, ти си имаш всички права по природа и на теб просто трябва да ти се създадат условия днес да работиш, да изхранваш семейство, да бъдеш човек за достойно съществуване и т.н.

  Ето няколко изречения за размисъл и ми пиши във вестника, ако съм прав!

твой съсед по природа Румен Миров

Tags: