ОПОРТЮНИЗМЪТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛИСТИ

oportjunisti

Опортюнизмът им се състои преди всичко в това, че те искат да използват буржоазната държава, като вземат изборната власт в нея, за да премахнат недъзите, които самата тази държава НЕИЗБЕЖНО създава. С две думи – да създадат „добър“ и за капиталистите и за пролетариата, капитализъм. Самите лидери на социалистите чудесно разбират, че това, като цел, е неосъществима утопия, но въпреки това, като тактика, пълнят главите на своите избиратели с нея!
Пита се защо?!
Кой има интерес чрез подобни неосъществими и неосъществени обещания, положението на нещата да остава същото – а именно, капитализмът с всичките произтичащи от него последици – криза, мизерия, безработица, експлоатация…?!
Очевидно интерес от капитализма имат капиталистите. С него ще продължават да живеят на гърба на пролетариата. На опортюнизма на съвременните социалисти те гледат благосклонно и го насърчават!

Син Пролетарски

Tags: