АКТИВИСТИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА ПОЛША ПОЛУЧИХА ПРИСЪДА ЗА ПРОПАГАНДА НА КОМУНИЗМА

   polski-komunisti  

БОРЦИТЕ С ФАШИЗМА ПРИРАВНЯВАТ С ФАШИСТИТЕ!

  На 31 март 2016 година четирима активисти на КПП (Комунистическа партия на Полша) бяха осъдени от областния съд в полския град Даброва Горница за пропаганда на комунистическа идеология, стана ясно от страниците на вестниk „Brazak” ( „Утро”). Активистите бяха осъдени на 9 месеца ограничена свобода, глоба и принудителна обществена работа.

Присъдата беше внесена на заключително заседание на съда без участието на всички участници в процеса, което обикновено се практикува в случаите, когато вината на обвиняемия е безспорна. Съдът не извърши стандартната процедура за разглеждане на делото и излезе с решение само на основание на предявените обвинения. Обвиняемите нямаха възможност да се защитят, те протестираха за изнесената присъда и поискаха провеждане на нормален съдебен процес.

Активистите на КПП бяха обвинени в нарушаване на първи параграф на член 256 от УК гласящ: „лица, които публично осъществяват пропаганда на фашистки и други тоталитарни държавни системи, или подбуждат към ненавист, основаващи се на национални, етнически, расови или религиозни различия, подлежат на глоба, наказание свързано с ограничаване на свободата, или затвор до 2 години”.

По – ранните опити да се допълни този член от УК със забрана на комунистическата символика беше посрещната с протести в Полша и в чужбина. На 19 юли 2011 година тези опити бяха пресечени от Конституционния съд, който ги обяви за противоречащи на принципите на свободата.

Факелното шествие на нацистите от Познан което обвини активистите на КПП в пропаганда на тоталитарна система е още един пример за опит да се приравнява фашизма с комунизма и върху тази основа да се забрани дейността на комунистите.

Този процес беше започнат през 2013 година по настояване на депутата от Сейма от партията на Свободата и справедливостта (ПС и С) Бартош Ковнацки, но прокуратурата тогава се отказа да възбуди дело. Независимо от това, през 2015 година разследването беше възобновено и започна да набира обороти след победата на (ПС и С) на изборите през 2015 година. На 31 декември прокуратурата на Катовице предаде делото в прокуратурата на Даброва Горница. В документите на обвинението се твърдеше, че активистите са осъществявали публична пропаганда на тоталитарна система чрез публикация във вестник „Brazak” на статия „имаща непосредствено отношение към комунистическата система и марксизма-ленинизма, която в контекста на историческия опит, противоречи на принципите на демокрацията”, т.е на легалната политическа партия се обвинява за политическата си дейност.

Полските нацисти маршируват със символиката на „Фалангата”. Този случай има особено важно значение във връзка с политизирането на обвинението, което сега е подчинено на министъра на правосъдието Збигнев Зиобро от ПС и С, чрез назначения от него Генерален прокурор. При това съдебната системата се държи демонстративно по друг начин спрямо десните екстремисти. В същото време когато членовете на редакцията от вестник „Brzask” бяха осъдени, неофашистите от ONR (Национален радикален лагер) без никакви трудности проведе в Белосток демонстрация, посветена на 82-годишнината на организацията си. По време на тази демонстрация, проведена със символите на фалангата, те проведоха факелно шествие и се заканиха да „приключат” със своите политически противници, пряко повтаряйки практиката на фашизма. Независимо от това, министерството на отбраната планира да въоръжи неофашистите като част от териториалната самоотбрана. Много по-рано съдът в Ченстохов оправда човек търгуващ с футболни фланелки с расистка символика, без да вижда в това нарушаване на чл. 256 от УК. Не отдавна министерството на правосъдието на Полша и Генералния прокурор спряха действието на присъдата на националиста, осъден за нападение на полицай.

Присъдата на полските комунисти беше произнесена на 1 април 2016 година, в момента когато полския парламент гласува закона „За забрана на пропагандата на комунизма”, в съответствие с който местните власти трябва да бъдат заети с преименуване на улици и други обекти, имената на които са свързани с комунизма, което е поредна атака срещу работническото движение. Полският институт за национална памет води специален списък и изисква от местните власти ликвидиране на паметниците на съветските войници и други паметници, свързани с комунизма. Такъв род разрушаване и фалшифициране на историята е обичайно за фашистите.

 rkrp-rpk.ru                   превод Милчо Александров

Tags: , ,