ДЕН ЗА СПАСЕНИЕ НА ОКОЛНАТА ПРИРОДНА СРЕДА ПРЕЗ 2013 Г.

 

Скъпи другари!

За дата на нашия общ международен ден на борба за спасение на околната природна среда през тази година предлагаме 16 ноември 2013 г.

Като добра се показа практиката на организиране на ежегоден ден на борбата на ИКОР за околната среда по тактически съображения във връзка с дните за защита на климата, провеждани в цял свят по повод на климатичните конференции на ООН.

През тази година климатичната конференция на ООН ще се проведе на 11—22 ноември във Варшава (Полша). Традиционно международния ден за защита на климата се организира в почивните дни в средата на конференцията. Това ще бъде събота, 16 ноември.

Използването на същата дата разширява потенциала в работата за изграждане на съюза, дава по-дори възможности за организиране на  мащабни единни действия и установяване на връзки между локалните и регионални акции и действия на мястото на провеждане климатичната среща на високо равнище. По такъв начин общият политически противник също ще се окаже във фокуса във  връзка с революционните перспективи на ИКОР.

В тази връзка ние предлагаме също да се обсъди в ИКОР-Европа има ли възможност за инициатива за провеждане на международна демонстрации във Варшава на 16 ноември.

Офиса на ИКОР – Гелзенкирхен, Германия

 

Tags: