МАРКСОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЙСТВИЕ

 

МАРКСОВАТА ФИЛОСОФИЯ НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ МИЗЕРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА И НА СВЕТА

  На 5 май 1818 год. е роден създателят на материалистическата диалектика, на научния комунизъм, на идеологията на революционното работническо движение в света Карл Маркс.

  Историческото дело на К. Маркс е многостранно и велико, с непреходно значение и актуалност в човешката история както делото на никоя друга личност в света.

  Великият мислител – философ, анализирал цялата философска наука до себе си, е хуманист и просветител на потиснатите, унизените и експлоатираните от всички страни. К. Маркс е геният на световната революция – открива ерата на истинската история на човечеството.

  Н. Ирибаджаков: „Който сериозно анализира „големия провал” на „реалния социализъм”, не може да не стигне до извода, че този провал не опровергава марксизма, а го потвърждава. Завърши едно действие от световната драма на борбата за изграждане на социалистически и комунистическо общество, на общество без експлоатация на човек от човека. Но краят на това действие не е нито краят на драмата, нито краят на човешката история. То завърши с неуспех. Но оставя дълбоки и незаличими следи в цялата световна история и велики уроци на днешните и бъдещите борци за социализъм, за комунизъм – единствената алтернатива, която историята може да противопостави на капитализма, дори когато го наричат посткапитализъм.”

Tags: ,