ПЪРВИ МАЙ – ДЕН НА ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЛИДАРНОСТ

1-maj

Денят на Международната солидарност на трудещите се е ден за почитане  на работниците, отдали живота си за правата на работническата класа, за премахването  на експлоатацията на човек от човека. Борбата на работническата класа в международен мащаб, започнала с работническите жертви в Чикаго през 1886 година до днес, доказа, че работническата класа не е само създател на общественото богатство, но е и авангард, способен да води борба за сваляне на капитализма, да оглави и сплоти около себе си другите народни слоеве.

Както и преди има остри и сериозни проблеми, които правят труден живота на работническата класа. Капиталистическите правителства, обслужващи капитала и транснационалните корпорации се активизират и разширяват антиработническата си политика в областта на трудовите отношения: намаляват работните заплати и пенсиите, създават „гъвкави” законодателства, разрушават системите за социално осигуряване, ликвидират профсъюзните права и свободи и извършват държавен тероризъм. Безработицата продължава да си остава открита рана за работническата класа и инструмент за настъпление срещу правата на трудещите се. Това е един от инструментите на световния капитализъм за излизане от капиталистическата криза и за нарастване печалбите на монополистите.

Във всяка страна по света продължават атаките на работодателите и капиталистическите правителства срещу правото на стачки. Напомняме на всички работници, че правото на стачка не е някаква даденост на трудещите се, а е право завоювано с борба и може да се защити само с борба начело с работническата класа и нейния щаб.

Конкуренцията между отделните групи на международните монополисти и империалистически сили, доведе до катастрофални последици и не останаха незасегнати  държави. В касапницата на разпалените и постоянно разпалващи се войни изчезват много наши другари  по света – виновници за това са империалистическото вмешателство и възраждането на нацизма.

Ние, българските комунисти, поздравяваме всички трудови хора по света по случай бойния им празник и ги призоваваме да укрепват доказаното си оръжие – международната работническа солидарност- за социализъм и по-добър живот.

ЦК на БКП

Tags: , ,