РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ЦК НА БКП ОТ 22.4.2017 Г

ck-bkp

Обсъждайки въпросите, засегнати в доклада на председателя на ЦК на БКП и разискванията, Пленумът реши:

  1. Одобрява доклада на председателя на партията. Приема изводите и положенията в доклада и изказванията като ръководство за действие на всички партийни организации.
  2. Обръща внимание на председателите на ППО, градски и общински комитети да активизират организационната, идейно-политическата и агитационно-пропагандна дейност.

а) Да засилят контрола но събирането на членския внос съгласно устава на БКП, а също така и работата по разпространение на комунистическите вестници и литература. Да следят за редовното отчитане на парите за вестниците.

б) Редовно да провеждат занятията от партийната учебна година съгласно спуснатата от ЦК тематика.

в) За прецизен подбор на кадрите с прилагане на уставните правила за рушителите на партийната дисциплина.

  1. За самоотстраняване от партийната работа и прекъсване връзките с ЦК, изважда от ЦК Янко Янков.
  2. ЦК уважава личните молби на Милан Харизанов и Христо Христов и ги освобождава от своя състав.
  3. Освобождава и Стоян Иванов поради здравословното му състояние.
  4. Утвърждава нови членове на ЦК: Върбан Антонов
  5. Въвежда нови членове в състава на ЦКРК: Кирил Кирилов и Върбан Антонов.
  6. Да се създаде център за изработване общопартийни листовки за бележити дати и годишнини, както и за злободневни теми, които са предмет на голям интерес и широко обсъждане, като се държи на доброто им художествено оформление със снимки на Маркс, Енгел, Благоев, Димитров, Ленин, Сталин, комунистически символи, рисунки, карикатури и пр.
  7. Да работи за организационното обединяване на всички комунисти в една партия. Да продължи участието в съвместни мероприятия с други обществено-политически организации и партии по въпроси, по които имаме близки позиции.
  8. Поради изчерпване на наличността да се отпечата устава на партията в необходимия тираж.

Tags: