СТАЧНАТА БОРБА НЕ СЕ ПРЕКРАТЯВА

Независимо от предизборната кампания, започнала в Гърция за предсрочни парламентарни избори, които ще се проведат на 6 май, стачната борба на трудещите се, в авангарда на който се намира Общия работнически боен фронт (ПАМЕ), не се прекратява!

24часовата стачка на 4 април внесе значителен принос в организирането на борбата против разпространяващите се антинародни мерки и за подписване на колективния договор, предвиждащ повишаване на заплатите. Тя беше проведена от профсъюзите на млечната, хранителната промишленост и напитките, Федерацията на строителите на Гърция и класовите сили в частния сектор на здравеопазването.

Още от рано сутринта работниците от цялата страна охраняваха стачката на строителните обекти и вратите на заводите. В много частни клиники работеше само персонала по сигурността.

В Атика, в хода на стачката бяха затворени големите монополи на хранителнителните отрасли за производство на напитки (ФАГЕ, COCA-COLA,TASTY, ЕВГА, МЕВГАЛ, НУНУ и други). В провинцията успехът на стачката беше също значителен. Масово участвуваха трудещите се от АГНО (в Салоники), ВИКО, ЗАГОРИ, СОСА – СОLA, АВРА (в Патра и Егио) и ЧИПИТА (в Ламиа).

Много строителни обекти в страната бяха закрити. Значителен успех имаше стачката в „трудовото гето” на стачното здравеопазване – в големите частни болници.

Заедно със стачкуващите пред вратите на заводите се намираха районните Народни комитети, а също и профсъюзните дейци от другите отрасли, оказвайки на практика своята солидарност.

Стачната схватка беше успешна независимо от опитите на работодателите да я прекратят, плашейки трудещите се. Отново съглашателската роля на профсъюзните ръководства – членове на МКП (ITUS) беше красноречива. Те не само саботираха стачката, но на много работни места изиграха ролята на стражеви кучета на работодателите, плашейки и опитвайки се да успокоят работниците, твърдейки че „в сравнение с другите заводи при нас е добре …” и т. п. Беше доказано, че работниците не само не трябва да им се доверяват, но и да се отдръпнат от тях и сами да си организират борбата.

В Атина и други градове се състояха стачни митинги при участието на хиляди хора.

Tags: