СЪОБЩЕНИЕ

 

  Излезе от печат книгата на проф. Велико Карачивиев „Комунизмът – историческа закономерност или утопия”. Показано е обективното развитие на човешкото общество към безкласово устройство, без социално неравенство. Може да се поръча на адреса на редакцията на цена 5 лв. плюс 1 лв. пощенски разноски.

Tags: ,