1 МАЙ НЕ Е ПРОСТО „ПРАЗНИК”!

1_MAI

Поздравяваме ви с Първи май – деня на международната солидарност на трудещите се! 1 май е една от най-значимите дати за световното комунистическо движение. Това е  празник на трудещите се от цял свят с повече от стогодишна история. Той е бил учреден в памет на жертвите та събитията на площад Хеймаркет (Чикаго, САЩ), когато полицаите разстреляли тълпата стачкуващи работници, недоволни от ужасните условия на труд. В края на XIX – началото на XX век пролетариатът излизал на първомайски митинги със социални и политически искания. Споменатите по-горе жертви от Хеймаркет се борили за въвеждане на 8 часов работен ден. В царска Русия работниците издигали най-прогресивните лозунги за това време: „Долу самодържавието!”, „Да живее републиката!”. Първи май 1917 год. Минал под антикапиталистически лозунги, сред които е бил знаменитият „Цялата власт на Съветите!”. Не рядко на 1 май ставали стълкновения между работниците и полицията. Октомври 1917-та даде на измъчения руски пролетариат всичко, за което той се е борил. След идването на власт на болшевиките за първи път в историята бил въведен 8 часов работен ден. Властта на Съветите гарантирала на хората на труда право на труд, безплатна медицина и образование. А главното работния човек вече не бил считан за вещ. Но в останали свят пролетариатът както и преди живеел под гнета на капитализма. Затова съветските граждани продължили да излизат на първомайски демонстрации, изразявайки солидарност с революционната борба на работническата класа в капиталистическите страни против колониализма, неоколониализма и империализма. В това се заключава големият смисъл на празника 1 май. Това е ден на международната солидарност на трудещите се, ден на международното единство на пролетариата. На 1 май работниците забравят за националната и религиозна вражда и вървят в единен строй под червените  знамена. Трудещите се от всички страни са братя, и тяхната цел е обща: освобождаване от гнета на капитализма, установяване на власт на работниците, построяване на социалистическо, а после и комунистическо общество. Осъзнавайки своята неспособност да възпрепятства първомайските събрания на работниците, буржоазията решила да действа по-изобретателно. В редица страни капиталистите са разрешили на работниците да излизат на демонстрации на 1 май и даже са обявили този ден неработен. Но при това са заложили в него съвършено друг, чужд на работническото движение смисъл. Това е много добре видно на примера на Русия. През 1991 год. буржоазната контрареволюция разруши Съветския Съюз, разграби страната, изхвърли на улицата милиони работници. А следващата година преименува главния пролетарски празник 1 май, наричайки го „Ден на пролетта и труда”. Не можеше да става дума за никаква международна солидарност на трудещите се, а още по-малко за класова борба на пролетариата. И днес „официалните” първомайски демонстрации в Русия и другите страни от бившия СССР са обикновени митинги в подкрепа на буржоазната власт. Така са промили мозъка на хората, че те считат 1 май за „обикновен почивен ден, когато  просто не се ходи на работа и се разпуска”. Скъпи другари! Помнете истинския смисъл на празника 1 май! Помнете, че Първи май е ден на единството на работниците в борбата против капитализма! Призоваваме ви да застанете под червените знамена – знамената на свободата, равенството, братството, социализма! Присъединявайте се към борбата за построяване на новото, комунистическо общество! Заедно ще победим!

Андрей Голдин

Tags: