АЛТЕРНАТИВА ЗА СПАСЕНИЕ

genicid

Целенасоченото и систематично унищожаване на българската нация е геноцид.

Темпът на загуба на българския генофонд днес е най-малко два пъти по-ускорен от темпа на загуба през първия век от османското иго. В близките години още 650 000 български граждани са на път да минат в отвъдното. В същото време, по раждаемост на 1000 души, сме на 210-то място от общо 224 държави.

Защо българите намаляват толкова мащабно?

Стресът и мизерията в България са фактори, изкуствено създавани и насилствено налагани против волята на хората. От тук и изключително високата смъртност, която ни поставя сред държавите с най-мащабно лишаване от правото на живот. Проведено е „добре планирана смъртност”, което навежда на извода, че наложеният на страната ни модел на преход в най-висока степен убива хора. След като населението ни е поставено в такива условия на живот, които да водят към неговото пълно или частично физическо унищожение, това е деяние, попадащо на понятието геноцид – престъпление, за което няма давност (чл.416 от НК).

Възможност за спиране на геноцида в реално време и обстоятелства на укрепващ се капитализъм и то вече в колониална страна е много голямо предизвикателство, граничещо с невъзможност. Но не бива да пропуснем факта, че демографският колапс, съчетан с геноцид в страната ни обрича на погубване на целия етнос и загубване на България като територия, останала без българи. Толкова е страшно и стресиращо, че е

трудно да го повярваш. Има ли изход? ИМА! Мобилизиране на наличния граждански сектор за активни действия, водещи до позитивни решения. /Разбрах, че през 80-те години на ХХ век такива граждански сдружения успяха да завоюват сериозни позиции, да насърчават участието на хората в контрола на управлението в редица страни от Европа. Философията им е, че хармония в управлението може да се постигне чрез

взаимодействие между трите главни субекта: правителство, бизнес и граждани./ Колкото и да изглежда утопична, не може да се отрече, че тази идея е голямо предизвикателство.

Кардиналният въпрос днес е може ли ДА СПРЕМ ГЕНОЦИДА?

Кой може да спре геноцида? Отговорът е извън партиите. Засяга цялата нация. Всеки, който реши да го използва за свои тяснопартийни цели, неминуемо ще претърпи загуба. България е в задълбочаваща се криза на легитимност и това допълнително усложнява нещата. Кой генерира тези фактори, които водят към геноцид? Едва ли може да се оспорва, че тази политика е следствие от мафиотизиране на държавното управление през годините на така наречения преход. Престъпността не само се случи, но напълно се е сляла с трите власти. Може ли някой да си припомни, поне едно престъпление извършено у нас извън действието, или бездействието на държавния чиновник?

„Организираната престъпност има корумпиращо влияние върху всички български институции, включително върху парламента, правителството и съдебната власт. В резултат на това, организираната престъпност е увеличила влиянието си и е в състояние да действа буквално безнаказано”, сочи в доклад още през 2005 г. Джеймс Пардю, посланик на САЩ в София.

Има и едно още, което трябва да знаем: ние изгубихме студената война преди тридесет години срещу капитализма и днес сме заробена колониална страна. Платихме си за това с четири бази безплатно и безвъзмездно. Изпълняваме и се съобразяваме с всяко тяхно решение касаещо техните интереси… Чисто колониално робство е това!

При това положение може ли България да избегне „историческия фалит“?

Моята преценка е, че днес при подобна партийна конфигурация трудно може да бъде избегнат такъв фалит. Много учени, писатели, философи призовават за „разум и чувства за национална отговорност“ към действащите на терен политически сили.

За мен обаче водещите политици в изявените налични партии са пленници на личните си амбиции и интереси, на страстта към забогатяване и не се ръководят от разума и чувството за отговорност.

Има ли читави и достойни хора, на които би могло да им се повярва и гарантира доверие на лидери за национално обединение и кои са те?

Има! Това са истинските комунисти, отсеяни от разните отклонения, утопични и реформиски течения. Това са достойни хора, запазили идеала си наред с морала и честта си като истински комунисти, проверени във времето.

Остава единствена и последна алтернатива за спасение: РАЗВИТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, тоест активиране на гражданските сдружения по местоживеене /които са многобройни в страната/ и тези гражданите-данъкоплатци, съвместно с членове на БКП да започнат да осъществят правото си да знаят как властта харчи парите им! Поемайки в свои ръце всички контролни и регулаторни дейности, които са извън трите власти, на практика ще се сложи касов апарат на държавата! А това е следващата стъпка към спиране на геноцида.

Защото кой друг, ако не Гражданските сдружения и силно Гражданско Общество, може да осъществи на дело правовата държава, да реализира идеала, записан от съставителите на Конституция ни и решимостта „Да създадем демократична, правова и социална държава!” Далеч съм от мисълта, че България ще възкръсне и процъфти икономически и социално, но поне ще се спаси етноса и територията България, а това не е малко, така че си заслужава.

И само партията на комунистите /БКП/, която на дело удовлетворява крещящата потребност от мощна марксистка партия, която зачита гражданското общество и разбира необходимостта от ежечасно контролирани чрез механизмите на гражданския контрол за дейността на всяко правителство. Само такива партия може да получи подкрепата на българите. Това днес е една от алтернативите за спасение на България. От тук трябва да се тръгне, за да се върне държавността и пристъпи към траен и висок икономически растеж, които ще разреши многото житейски проблеми.

Извода: Очевидно народът показва сериозни признаци на пробуждане. Нека всеки истински и достоен българин, независимо с каква партийна принадлежност и етнос е, се присъедини към местните Гражданските сдружения и докаже гражданския си дълг към деца, внуци и България.

ИЛИЯ МИЛАДИНОВ

Tags: