БЪДЕТЕ ИСТИНСКИ КОМУНИСТИ

 

В края на 2012 г. в редакцията на в. „Мысль” се получи обръщение от комунисти, членове на РКРП-РПК (днес РКРП-КПСС) от Астраханска област към всички комунисти и делегати на ХХХХV отчетно-изборна конференция на Астраханската областна организация на КПРФ. Анализирайки критично практическата дейност и съществуването на редица първични организации на ПРФ и техните ръководители, другарите писаха в частност следното:

  „Ако са комунисти, ръководителите на партията трябва да престана да мамят масите, да имитират политическа борба.

  Време е да станат идейни комунисти, както във филма „Комунист”, а не членове на партията, т.е. партийни билетчици. В неотдавнашното минало имаше не малко такива сред 19-те милиона партийни членове. Те без бой сдадоха Съветската власт. Уроците на историята трябва да са ви научили как да разпознаете кариеристите в партията, където и да се намират и каквато и маска да носят.

  А нали КПРФ се е превърнала в партия на кариеристите, където в депутатите намериха своето пристанище чувалите с пари, много отдалечени от идеите. Доказателство за това – съставът на парламентарната група на КПРФ в Думата на Астраханска област. Това са новите буржоа, които отдавна сътрудничат с властта от различни равнища…

  (Но) има истински комунисти, работещи негласно.

  Ето такива хора ние трябва да поддържаме морално и материално, те работят безкористно, за идеята и са лишени от материално благополучие…  Те не искат да служат на тази власт, не искат със своя труд да умножават нейното богатство.

  Мнозина от тях са бивши ръководители, опитни стопански дейци, но непарадират със своите дела, както често правят ръководителите на КПРФ, техните деца и внуци. Не искат само защото знаят: частната собственост противоречи на социалистическата идея. Те не умеят и не могат да си кривят душата – да говорят едно, а да вършат друго. Те съзнателно живеят така, както живее основното население на Русия…

  Нашият принцип е: „Никакви облаги от капиталистите, да бъдем с народа, да се сражаваме заедно с народа и да победим капитализма – паразитния строй, задържащ се със силата на оръжието и информационния монопол”.

  Стига сме били странични наблюдатели, включвайте се в борбата заради своите деца и внуци, които днешната власт опростачва чрез средствата за масова информация. Встъпвайте в редовете на РКРП-РПК.

Областен комитет на РКРП-РПК (РКРП-КПСС)

гр. Астрахан

Tags: ,