ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ

s-o-profsyuzite

По случай Деня на международната солидарност на трудещите се 1 май 2016 г. Световната федерация на профсъюзите изпраща боеви привет на всички представители на работническата класа и 92 милиона члена на СФП в 126 страни, пожелава на всички сили, решителност и мъжество в малките или големи боеве.

Транснационалните корпорации, реакционните правителства, неофашистките и расистки сили, империалистическите механизми се страхуват от този ден. Защото този ден е символ на интернационализма, символ на борбата, символ на класовото единство. Това са нашите най-мощни инструменти, с които ние трябва да се запасим за нашата борба за по-добър живот, против нищетата и войните, породени от капиталистическото варварство.

С изграждането на силни класово ориентирани профсъюзи, носещи масов, демократичен и боеви характер, ние усилваме позициите на СФП.

На свой ред за сметка на укрепването на СФП като коренна класово ориентирана организационна база и интернационално обединение ние укрепваме всички наши профсъюзи. Във всички страни по света с всички начини на действия ние искаме удовлетворяване на нашите интереси, нашите трудови, социални и професионални права.

Нашата бедност, безработица, нищета и войни, за разлика от техническия и научния прогрес и богатства, които ние произвеждаме, доказват колко безперспективен и гнил е капиталистическият начин на производство. Ние трябва да сплотим нашите сили и да строим нашия социален съюз с трудещите се от различните страни против експлоатацията и капиталистическото варварство.

По случай деня 1 май ние още веднъж искаме да изразим нашата интернационална солидарност с народите на Палестина, Либия, Сирия, Ливан, Ирак, Афганистан,Йемен и всички народи, които страдат от империалистическите атаки и се борят за своето право да решават сами какво да бъде тяхното настояще и бъдеще.

През тази 2016-та, годината на 17-я Световен конгрес на СФП ще покани представители на класово ориентираното профсъюзно движение на героичната земя на Южна Африка.

На 5-8 октомври 2016 година хиляди делегати на реалното боево профсъюзно движение от всички континенти ще се съберат в Дърбан, за да анализират проблемите на глобалното и регионалното развитие, ще обменят опит и предложения и ще приемат решителен стратегически план за действия на СФП в течение на следващите пат години.

На този конгрес международното класово ориентирано профсъюзно движение ще направи важна крачка напред. Ние казваме:

„Напред! На борба за съвременните интереси на работническата класа против бедността и войните, породени от капиталистическото варварство”.

Секретариат на СФП

Tags: ,