ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

 

За икономическа криза при капитализма се счита не намаление на благата за обществото, а намалението на печалбите на капиталистите. Спадът в потреблението на блага по време на криза е само следствие от спадналата платежоспособност на населението заради действията (уволненията, намаление на възнагражденията, безработица и пр.) на господстващото класа за защита срещу намалението на печалбите.

Tags: