ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА

 

  На 20 и 21 март в един от корпусите на МГУ в Москва се състоя „Московски икономически форум”, събрал както руски и чуждестранни специалисти учени, така и представители на различни обществени организации. Форумът беше призван да обсъди кризата на тъй наречения пазарен фундаментализъм, да даде нови ориентири за развитие на икономиката в тясна връзка с политическите механизми и социалните последствия. Сред присъстващите имаше както икономисти, така и юристи, неудовлетворени от днешното положение в страната, но виждащи по различен начин изхода. Голяма част от изказалите се предпоставяше, че така или иначе изхода трябва да се търси по пътя на усъвършенстването на пазарната икономика.

  На пленарната конференция „Приоритети на развитието: образование, наука и култура в историческа ретро(пер)спектива” мнението си изказа и председателката на КС на ДЗД Н.О. Глагольова, която в частност каза:

  Тук мнозина говорят колко хубаво беше съветското образование. То действително беше забележително. Но моето впечатление е, че повечето от изказващите се тук и особено в пленарната зала, видни специалисти и известни хора, са се учили лошо в училищата и ВУЗ-овете. Та нали сме изучавали най-различни закони  и тези, според които ябълката винаги пада надолу, и тези, по които се развива обществото.

  Практически във всички изказвания звучи остра критика на ситуацията в страната, в това число в икономиката, признание, че „така не може да се живее”. А по-нататък следват фантазии за пътищата на изхода. Но всичко това са пътечки, отдалечаващи се от главния път. Има неопровержими закони на общественото развитие, открити от Маркс и Енгелс, само опирайки се на които може да се установи причинно-следствената връзка на случващото се.

  Един от участниците настояваше, че не трябвало да се обръщаме към политически доводи, тъй като 20 години говорим така, а нищо не се променя към по-добро. Точно в това е въпросът, че страните с капиталистически ред не 20 години, а вече столетия говорят, а при тях децата, както разказваше академик Арнолд, не могат да смятат с дроби, и се случва в класните стаи да разстрелват ученици.

  Именно при нас има друг пример. Той беше възможен само защото нашата страна успя да отиде напред по пътя на общественото развитие, извършвайки социалистическа революция и започвайки да строи социализъм. Ако още веднъж не извършим подобен пробив, и през следващите 20 години ще обсъждаме същите въпроси, ако страната не се разпадне съвсем.

  Нашата тема е за развитието в ретро- и пер-спектива. За нас „ретро” – това е нашето съветско, социалистическо минало.А перспектива, успешна перспектива може да стане само съветско, социалистическо бъдеще. Длъжни сме да се борим за него ние, разбиращите пагубното капиталистическо настояще. Тогава ще го има и желаното развитие и образование, и наука, и култура, и цялата страна.

От в. „Мысль” бр. 4/2013 г.

Tags: , ,