КРИВИ ОГЛЕДАЛА

Умиление

„Мили  ми са планините”,

Но къде им са горите?!

 

Горкият Прометей! Не е

Подозирал, че неговият огън

Хората ще превърнат в

Барутни погреби…

 

Умение

И в слагането на крак,

прилагаше … такт

 

Как ли изглеждат везните

на Темида в ръцете

на търговския работник?

 

Молитва

Пази боже

от велможи!

 

Неръждаем капан

Вносно опаковка

за наивници уловка…

 

Реализъм

С дявола ли съм или със бога?!

С първия – не смея, с втория – не мога…

 

Измерения

Малко ум,

много шум…

 

Като си разпасваш пояса,

гледай да не ти го … настъпят!

 

Сезам, отвори се!

Искам да върна взетото…

Строителни неволи

Кога ще дойдеш, о, възраждане,

и в жилищното изграждане?

 

Очи пълни, ръце празни

Ах, този рог на изобилие!

Преглъщам го на гладно и с усилие…

 

Халюцинация

Сън сънувам,

че … добрувам!

 

Народ мечтател

Иска и народът фирми и пазари,

но си няма нийде… скрити авоари.

 

Размисъл

В бъдещето губя светлата надежда,

всеки препродава, кой ще произвежда?

 

Безработен

Лягам, ставам с тази грижа:

да си повиша… имиджа.

 

Със старото предназначение

Сговорна дружина!

Само за … чужбина.

 

Tags: