КАКВО ОБЩЕСТВО ИЗГРАЖДАТ В КИТАЙ

  В руското ляво движение съществуват две мнения за държавното устройство на Китай:

1. мощна социалистическа държава, постигнала големи успехи в икономическото си развитие и 2. страна с капиталистическа икономика, експлоатираща трудещите се маси, запазила някои външни атрибути на социалистическия строй. За това, коя точка на виждане е по-близка до действителността, разсъждава представител на китайската „Група на комунистите-болшевики”. Другарят Евгени (на руски) помоли да не го наричаме с истинското му име за да няма проблеми в родината си.

„В Китай истинските комунисти единодушно смятат, че реставрацията на капитализма вече завърши, сега социализмът е външна формалност. Работата е в това, че социализмът в Китай претърпя поражение по-рано, отколкото в СССР. От началото на края на 1970г.  до началото на 90-те години у нас премина „преустройството на пазарен режим под ръководството на партията”, т.е. започна ликвидирането на обществената собственост, външната форма на която е държавната собственост. От 1998 година до 2003 бяха продадени хиляди предприятия от обществената (държавна) собственост на местни или чужди капиталисти понеже уж не били рентабилни.

  В резултат на тази „крайна” реформа организираността на работническата класа в Китай беше напълно ликвидирана, много трудещи се веднага загубиха работата си, политическите си права и обществените средства за производство. А бившите директори и началници или станаха управляващи на „новите” предприятия, или започнаха да се занимават със собствен бизнес, използвайки средствата, получени от разпродажбата на народната собственост.

  Част от държавните предприятия продължават да съществуват, но в тях не се провеждат  профсъюзни събрания на трудовите колективи. Профсъюзите се ограничават да организират празнични обреди и да раздават празнични продукти и напитки. Задължават ги на събранията на трудовите колективи – формално да одобряват предложенията на администрацията, когато е необходимо.

  В Китай държавните предприятия почти не се различават от частните компании, които имат акции в тях, имат  Съвет на директорите и т.н. Между другото сега в нашите държавни предприятия съществува скрита експлоатация – на някои работници се дава висока заплата, или им се предоставят средства, дават се премии и т.н. Но освен тях има много временни работници (тоест тези които са сключили несправедливи договори и представляват болшинството от работниците). Такива работници са принудени да се трудят по 10-12 часа на ден без почивки за нищожна заплата.

  В страната има изключително много такива временни работници, заети във вредните производства. Част от селяните, идващи в градовете, защото не могат да оцелеят там, се занимават със селско стопанство.

  Ако работниците започнат да протестират против условията на труд (както стана в корпорацията за електроника „Фокс-кон”), то тяхното недоволство бързо се потиска от полицията. Защото протестът на работниците означава големи загуби за господарите.

  КПК не защитава интересите на работническата класа. Сега вече капиталистите също могат да влязат в партията”.

В-к Серп и молот                                                        превод от руски Милчо Александров

Tags: ,