ХРИСТО БОТЕВ Е ЗНАМЕ, КОЕТО ВСЕ ПО-ВИСОКО ЩЕ СЕ РАЗВЯВА НАД НОВА, ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

Последователен демократ-републиканец, убеден непримирим враг на политическото и духовно мракобесие, на зловредния шовинизъм, страстен поборник за вечна дружба с великия руски народ, за съюз между южните славяни и братско сътрудничество между балканските и всички други свободолюбиви народи, гениален поет на борбата за народна свобода и национална независимост, Христо Ботев беше най-талантливият и най-далновиден водач на българското национално-освободително движение от миналия век.

Народнодемократическата и републиканска тенденция, която се представляваше от Христо Ботев, и по-рано от Васил Левски, Любен Каравелов и Георги Бенковски, не бе обаче осъществена, поради противонародната политика на крупнокапиталистическа- та и хищническа клика, начело с кобургската династия, която след освобождението зае ръководно място в обществено-политичерския и държавен живот на България и която доведе нашата страна до две големи национални катастрофи, а в 1944 г. я изправи пред трета, още по-страшна катастрофа.

Демократическото и републиканско дело на Христо Ботев и нашите възрожденци намери продължение от страна на самия народ в лицето на неговите политически, обществени, стопански и културни организации и това дело възтържествува в победата на Отечествения фронт на 9 септември 1944 година, в осъществяваната сега външна и вътрешна политика на отечественофронтовското правителство.

Великият наш национален герой, революционер и поет Христо Ботев е и си остава най-възвишеният пример за българския народ, за неговата младеж, за неговото народно студентство. В днешната борба за демокрация, народна република и национална независимост, за прогрес и възход на нашата нация Христо Ботев е знаме, което все по-високо ще се развява над нова, демократическа България.

Да обичаме нашия народ, както безпределно го обичаше Христо Ботев!

Да се борим против народните врагове така, както безстрашно се бори́ Христо Ботев!

Вечна слава на великия и ненадминат досега от никой българин Христо Ботев, който продължава да живее и ще живее в сърцата и душите на всички български патриоти и патриотки!

„Работническо дело”, бр.120,

3 юни 1946 г.

Tags: ,